Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Dienstkring Huis ter Heide : instandhoudingsplan voor de kunstwerken in Rijksweg 27 van Hm 78.920 - Hm 104.000

  12-12-1996

 2. Evaluatienota rijsnelhedenbeleid 1996

  Geeft een overzicht van de ontwikkeling van de rijsnelheden in de periode 1992-1995 in relatie tot de beleidsinspanningen te evalueren.

  13-12-1996

 3. Kabinetsstandpunt "Naar een klantgericht taxivervoer"

  De herziening van het taxibeleid heeft twee aanleidingen: een tekortschietende rol van de taxi in het verkeer- en vervoerbeleid, en de aangekondigde beleidswijzigingen in het openbaar vervoer. Er is, volgens...

  13-12-1996

 4. Naar een klantgericht taxivervoer - populaire samenvatting : kabinetsstandpunt

  Schetst het perspectief van het taxivervoer voor de komende 7 jaar. Speerpunt is meer concurrentie en marktwerking. Voorgestelde beleidsmaatregelen betreffen minder regels, ondersteuning, betere controle...

  13-12-1996

 5. Vergelijking metagegevensbeheer& ISO/STEP Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat heeft met het oog op het verbeteren van de gegevensoverdracht tussen systemen een methode Metagegevensbeheer in het leven geroepen. Binnen de sector Ontwikkeling Infrastructuur (O&I)...

  17-12-1996

 6. Rijping van baggerspecie in depot : monitoring van fysische en chemische processen

  18-12-1996

 7. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep definitief ontwerp en bestek compartiment I : hydraulische randvoorwaarden

  Doel van de studie is de bepaling van de hydraulische omstandigheden aan de buiten- en binnenzijde van compartiment I van het atol-depot voor zowel de dagelijkse omstandigheden als voor ontwerpcondities....

  23-12-1996

 8. Pilot-project Cross-Border-Management : verkenning te nemen maatregelen : concept

  In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de maatregelen op de corridors Antwerpen-Rotterdam, Arnhem-Oberhausen en Eindhoven-Köln. Het project Cross-Border-Management (CBM) heeft tot...

  24-12-1996

 9. Bijlagen bij het werkrapport DYNVIA, berekeningen fase 2

  29-12-1996

 10. De bepaling van interventieniveaus : een onderhoudsmodel op basis van de onzekerheid in het conditieverloop en de Netto-Contante Waarde van de kosten

  Presenteert een eenvoudig onderhoudsmodel dat kan worden gebruikt voor de bepaling van interventieniveaus voor kunstwerken, oevers en bodems. Het is bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van een...

  31-12-1996