Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Actuele sterkte, fase 5: analyse sterkte en vervorming met PLAXIS : eindrapport

  12-1996

 2. Hexachloorbenzeen monitoring in het Zeehavenkanaal te Delfzijl : risico voor normoverschrijding en verspreiding van hexachloorbenzeen : deelrapport 1 (HCBMON)

  Na de sanering van het Zeehavenkanaal in 1994 is door RWS directie Noord-Nederland aan het RIKZ de opdracht verstrekt, monitoring uit te voeren van HCB concentraties in sediment en zwevend materiaal. Het...

  12-1996

 3. Langzaam maar zeker : een onderzoek naar de meerwaarde van trage vervoersystemen

  Onderzocht is welke voorwaarden en voor welke motieven/activiteiten een traag vervoersysteem vanuit het oogpunt van leefbaarheid en duurzaamheid en vanuit het oogpunt van de reiziger te preferen is boven...

  12-1996

 4. Audit of the Dutch National Model : final report

  Most of the transport policy decisions in the Netherlands are based on extensive quantitative analyses of the effectiveness and costs of alternative options. For the long term strategic plans the so called...

  12-1996

 5. Verkenning ongevallenbeeld A2/A76 Eindrapportage

  In verband met een mogelijke projectstudie voor het traject A2/A76 tussen aansluiting Urmond en splitsing Ten Esschen, is hier een ongevallenverkenning gehouden. Om de verwachte groei van de verkeersintensiteit...

  12-1996

 6. Statistische analyse dieptemetingen : Project: MAST*NOURTEC

  12-1996

 7. Plan van aanpak schade- en slachtoffermodellering

  Het project "Plan van aanpak Schade- en slachtoffermodellering" maakt deel uit van het onderzoek in het kader van de TAW-marsroute 'Van overbelastingsbenadering per dijkvak tot inundatiekansbenadering...

  12-1996

 8. Proevenverzameling Lekdijk-West : toepassing en evaluatie : eindrapport

  In het kader van het project TAW-B-1 Actuele Sterkte Bergambacht fases 5, 6 en 7 (overeenkomst DWW-1163) is door RWS DWW aan Grondmechanica onder meer opdracht verleend voor: - het geven van een summiere...

  12-1996

 9. Ontwerp-tracebesluit Rijksweg A4 Dinteloord - Bergen op Zoom

  Uitwerking van het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat over de trajectnota/MER A4/A16. Het Ontwerp-tracebesluit (OTB) beschrijft niet alleen een technisch ontwerp, maar geeft tevns de maatregelen...

  12-1996

 10. Seizoensafhankelijkheid van de stroefheid

  12-1996