Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Routekeuze 'kleine ruit' : keuzegedrag schippers

  Vanuit de Randstad naar bestemmingen aan de Limburgse Maas of verder en visa verse en tussen Antwerpen - Zeeland en Duitsland en - in mindere mate - Noord-Nederland hebben schippers in de 'ruit' St. A...

  11-12-1996

 2. Dienstkring Huis ter Heide : instandhoudingsplan voor de kunstwerken in Rijksweg 27 van Hm 78.920 - Hm 104.000

  12-12-1996

 3. Evaluatienota rijsnelhedenbeleid 1996

  Geeft een overzicht van de ontwikkeling van de rijsnelheden in de periode 1992-1995 in relatie tot de beleidsinspanningen te evalueren.

  13-12-1996

 4. Kabinetsstandpunt "Naar een klantgericht taxivervoer"

  De herziening van het taxibeleid heeft twee aanleidingen: een tekortschietende rol van de taxi in het verkeer- en vervoerbeleid, en de aangekondigde beleidswijzigingen in het openbaar vervoer. Er is, volgens...

  13-12-1996

 5. Naar een klantgericht taxivervoer - populaire samenvatting : kabinetsstandpunt

  Schetst het perspectief van het taxivervoer voor de komende 7 jaar. Speerpunt is meer concurrentie en marktwerking. Voorgestelde beleidsmaatregelen betreffen minder regels, ondersteuning, betere controle...

  13-12-1996

 6. Vergelijking metagegevensbeheer& ISO/STEP Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat heeft met het oog op het verbeteren van de gegevensoverdracht tussen systemen een methode Metagegevensbeheer in het leven geroepen. Binnen de sector Ontwikkeling Infrastructuur (O&I)...

  17-12-1996

 7. Rijping van baggerspecie in depot : monitoring van fysische en chemische processen

  18-12-1996

 8. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep definitief ontwerp en bestek compartiment I : hydraulische randvoorwaarden

  Doel van de studie is de bepaling van de hydraulische omstandigheden aan de buiten- en binnenzijde van compartiment I van het atol-depot voor zowel de dagelijkse omstandigheden als voor ontwerpcondities....

  23-12-1996

 9. Pilot-project Cross-Border-Management : verkenning te nemen maatregelen : concept

  In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de maatregelen op de corridors Antwerpen-Rotterdam, Arnhem-Oberhausen en Eindhoven-Köln. Het project Cross-Border-Management (CBM) heeft tot...

  24-12-1996

 10. Bijlagen bij het werkrapport DYNVIA, berekeningen fase 2

  29-12-1996