Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Analogie├źn met verkeer en vervoer met nadruk op dynamisch verkeersmanagement : eindrapportage

  De analogieënstudie is verricht middels de volgende fasen: zoek- en oriëntatiefase, voorbereiden en begeleiden van groepsdiscussie, diepte-interviews en eindrapportage. Het doel van de eerste...

  12-1996

 2. Semi-circular bending test nader onderzocht

  12-1996

 3. Nota landuitwaarts van ordening op land naar ordening op zee

  12-1996

 4. Trajectnota/Mer Zandmaas-Maasroute Deelnota Verkeer en Economie Fase 2: Definitief deelrapport Recreatievaart versie 2.

  Onderzoek naar recreatie, recreatievaart- toervaart op de Maas.

  12-1996

 5. Container hoogtemetingen

  In de zomer van 1996 is een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van op de Rijn varende containerschepen. Het onderzoek bestond uit twee delen: een schriftelijke enquete onder schippers van containerschepen...

  12-1996

 6. Erosie in Delfland

  Sinds 1962 worden jaarlijks metingen uitgevoerd om de ontwikkeling van de kustlijn te kunnen volgen. Deze JARKUS-metingen worden gebruikt om de ligging van de kustlijn te toetsen aan de in 1990 vastgestelde...

  12-1996

 7. Ervaringen van RD Limburg bij migratie van de IT-infrastuctuur van de wegontwerp-afdeling naar Windows NT

  Doel van het project is om aan de hand van praktijkproeven kennis te vergaren en deze over te dragen zodanig dat na het project de wegontwerpafdelingen zelfstandig en met beperkt risico op pad kunnen gaan...

  02-12-1996

 8. DYNVIA, berekeningen fase 2

  Om het dynamisch gedrag van een viaduct bij aanrijding door een voertuig te kunnen beoordelen is een parameterstudie uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke invloed de grootte en het aangripingspunt van...

  03-12-1996

 9. Onderzoek gietasfaltmengsels brug Ewijk fase 1: scheurgroei-eigenschappen 10 modificaties

  05-12-1996

 10. Externe evaluatie Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies

  11-12-1996