Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Audit of the Dutch National Model : final report

  Most of the transport policy decisions in the Netherlands are based on extensive quantitative analyses of the effectiveness and costs of alternative options. For the long term strategic plans the so called...

  12-1996

 2. Verkenning ongevallenbeeld A2/A76 Eindrapportage

  In verband met een mogelijke projectstudie voor het traject A2/A76 tussen aansluiting Urmond en splitsing Ten Esschen, is hier een ongevallenverkenning gehouden. Om de verwachte groei van de verkeersintensiteit...

  12-1996

 3. Statistische analyse dieptemetingen : Project: MAST*NOURTEC

  12-1996

 4. Plan van aanpak schade- en slachtoffermodellering

  Het project "Plan van aanpak Schade- en slachtoffermodellering" maakt deel uit van het onderzoek in het kader van de TAW-marsroute 'Van overbelastingsbenadering per dijkvak tot inundatiekansbenadering...

  12-1996

 5. Proevenverzameling Lekdijk-West : toepassing en evaluatie : eindrapport

  In het kader van het project TAW-B-1 Actuele Sterkte Bergambacht fases 5, 6 en 7 (overeenkomst DWW-1163) is door RWS DWW aan Grondmechanica onder meer opdracht verleend voor: - het geven van een summiere...

  12-1996

 6. Ontwerp-tracebesluit Rijksweg A4 Dinteloord - Bergen op Zoom

  Uitwerking van het standpunt van de minister van Verkeer en Waterstaat over de trajectnota/MER A4/A16. Het Ontwerp-tracebesluit (OTB) beschrijft niet alleen een technisch ontwerp, maar geeft tevns de maatregelen...

  12-1996

 7. Seizoensafhankelijkheid van de stroefheid

  12-1996

 8. Werkconferentie management aspecten PDI/STEP

  Doel van deze werkconferentie was het formuleren van de haalbaarheid van PDI en in het bijzonder STEP bij de RWS.

  12-1996

 9. Trajectnota/MER Zandmaas-Maasroute : deelnota Verkeer en Economie : Fase 2: definitief deelrapport Nota vervoerbaten Deel 1: prognoses European renaissance

  In de voorliggende nota wordt ingegaan op één van de onderdelen van de tweede fase van het deelonderzoek Verkeer en Economie, te weten de vervoerbaten. Deze nota wordt verwerkt in de deelnota...

  12-1996

 10. Stability of Basalton on sandasphalt : two-dimensional model test

  12-1996