Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Container hoogtemetingen RWS Rapportendatabank

  In de zomer van 1996 is een onderzoek uitgevoerd naar de hoogte van op de Rijn varende containerschepen. Het onderzoek bestond uit twee delen: een schriftelijke enquete onder schippers van containerschepen...

  12-1996

 2. Erosie in Delfland RWS Rapportendatabank

  Sinds 1962 worden jaarlijks metingen uitgevoerd om de ontwikkeling van de kustlijn te kunnen volgen. Deze JARKUS-metingen worden gebruikt om de ligging van de kustlijn te toetsen aan de in 1990 vastgestelde...

  12-1996

 3. Ervaringen van RD Limburg bij migratie van de IT-infrastuctuur van de wegontwerp-afdeling naar Windows NT RWS Rapportendatabank

  Doel van het project is om aan de hand van praktijkproeven kennis te vergaren en deze over te dragen zodanig dat na het project de wegontwerpafdelingen zelfstandig en met beperkt risico op pad kunnen gaan...

  02-12-1996

 4. DYNVIA, berekeningen fase 2 RWS Rapportendatabank

  Om het dynamisch gedrag van een viaduct bij aanrijding door een voertuig te kunnen beoordelen is een parameterstudie uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke invloed de grootte en het aangripingspunt van...

  03-12-1996

 5. Onderzoek gietasfaltmengsels brug Ewijk fase 1: scheurgroei-eigenschappen 10 modificaties RWS Rapportendatabank

  05-12-1996

 6. Externe evaluatie Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies RWS Rapportendatabank

  11-12-1996

 7. Routekeuze 'kleine ruit' : keuzegedrag schippers RWS Rapportendatabank

  Vanuit de Randstad naar bestemmingen aan de Limburgse Maas of verder en visa verse en tussen Antwerpen - Zeeland en Duitsland en - in mindere mate - Noord-Nederland hebben schippers in de 'ruit' St. A...

  11-12-1996

 8. Dienstkring Huis ter Heide : instandhoudingsplan voor de kunstwerken in Rijksweg 27 van Hm 78.920 - Hm 104.000 RWS Rapportendatabank

  12-12-1996

 9. Evaluatienota rijsnelhedenbeleid 1996 RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de ontwikkeling van de rijsnelheden in de periode 1992-1995 in relatie tot de beleidsinspanningen te evalueren.

  13-12-1996

 10. Kabinetsstandpunt "Naar een klantgericht taxivervoer" RWS Rapportendatabank

  De herziening van het taxibeleid heeft twee aanleidingen: een tekortschietende rol van de taxi in het verkeer- en vervoerbeleid, en de aangekondigde beleidswijzigingen in het openbaar vervoer. Er is, volgens...

  13-12-1996