Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Erosiebestendigheid klei-onderlaag en geulen onder blokkenglooiing

  Invloeden op erosie van grond in de onverzadigde zone zijn nagegaan in het verband van onderzoek naar de vorming van geulen in klei onder blokkenglooiingen. De grote variatie in vochtgehalte, effecten...

  12-1996

 2. Inklemming bij steenzettingen op dijken : nummerieke analyse en praktijk aanbevelingen

  In dit rapport wordt verslag gedaan van het inklemgedrag van steenzettingen op dijken. Door een golfaanval ontstaat een opwaartse druk aan de onderzijde van de stenen. Deze druk is verantwoordelijk voor...

  12-1996

 3. Rijksweg 15/16 Gemeente Ridderkerk V.R.A. ontwerp geluidwerende voorzieningen

  12-1996

 4. Amfibieën en verkeerswegen : een patroonanalyse in Gelderland en Noord-Brabant

  12-1996

 5. Oriënterend onderzoek waterbodem Noord

  12-1996

 6. Evaluatie project actuele sterkte

  12-1996

 7. De aangroei van geulwandverdedigingen in de Westerschelde : een oriënterende studie

  12-1996

 8. Actuele sterkte, fase 5: analyse sterkte en vervorming met PLAXIS : eindrapport

  12-1996

 9. Hexachloorbenzeen monitoring in het Zeehavenkanaal te Delfzijl : risico voor normoverschrijding en verspreiding van hexachloorbenzeen : deelrapport 1 (HCBMON)

  Na de sanering van het Zeehavenkanaal in 1994 is door RWS directie Noord-Nederland aan het RIKZ de opdracht verstrekt, monitoring uit te voeren van HCB concentraties in sediment en zwevend materiaal. Het...

  12-1996

 10. Langzaam maar zeker : een onderzoek naar de meerwaarde van trage vervoersystemen

  Onderzocht is welke voorwaarden en voor welke motieven/activiteiten een traag vervoersysteem vanuit het oogpunt van leefbaarheid en duurzaamheid en vanuit het oogpunt van de reiziger te preferen is boven...

  12-1996