Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Oriƫnterend onderzoek waterbodem Noord RWS Rapportendatabank

  12-1996

 2. Evaluatie project actuele sterkte RWS Rapportendatabank

  12-1996

 3. De aangroei van geulwandverdedigingen in de Westerschelde : een oriƫnterende studie RWS Rapportendatabank

  12-1996

 4. Actuele sterkte, fase 5: analyse sterkte en vervorming met PLAXIS : eindrapport RWS Rapportendatabank

  12-1996

 5. Hexachloorbenzeen monitoring in het Zeehavenkanaal te Delfzijl : risico voor normoverschrijding en verspreiding van hexachloorbenzeen : deelrapport 1 (HCBMON) RWS Rapportendatabank

  Na de sanering van het Zeehavenkanaal in 1994 is door RWS directie Noord-Nederland aan het RIKZ de opdracht verstrekt, monitoring uit te voeren van HCB concentraties in sediment en zwevend materiaal. Het...

  12-1996

 6. Langzaam maar zeker : een onderzoek naar de meerwaarde van trage vervoersystemen RWS Rapportendatabank

  Onderzocht is welke voorwaarden en voor welke motieven/activiteiten een traag vervoersysteem vanuit het oogpunt van leefbaarheid en duurzaamheid en vanuit het oogpunt van de reiziger te preferen is boven...

  12-1996

 7. Audit of the Dutch National Model : final report RWS Rapportendatabank

  Most of the transport policy decisions in the Netherlands are based on extensive quantitative analyses of the effectiveness and costs of alternative options. For the long term strategic plans the so called...

  12-1996

 8. Verkenning ongevallenbeeld A2/A76 Eindrapportage RWS Rapportendatabank

  In verband met een mogelijke projectstudie voor het traject A2/A76 tussen aansluiting Urmond en splitsing Ten Esschen, is hier een ongevallenverkenning gehouden. Om de verwachte groei van de verkeersintensiteit...

  12-1996

 9. Statistische analyse dieptemetingen : Project: MAST*NOURTEC RWS Rapportendatabank

  12-1996

 10. Plan van aanpak schade- en slachtoffermodellering RWS Rapportendatabank

  Het project "Plan van aanpak Schade- en slachtoffermodellering" maakt deel uit van het onderzoek in het kader van de TAW-marsroute 'Van overbelastingsbenadering per dijkvak tot inundatiekansbenadering...

  12-1996