Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Externe evaluatie Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies RWS Rapportendatabank

  11-12-1996

 2. Routekeuze 'kleine ruit' : keuzegedrag schippers RWS Rapportendatabank

  Vanuit de Randstad naar bestemmingen aan de Limburgse Maas of verder en visa verse en tussen Antwerpen - Zeeland en Duitsland en - in mindere mate - Noord-Nederland hebben schippers in de 'ruit' St. A...

  11-12-1996

 3. Dienstkring Huis ter Heide : instandhoudingsplan voor de kunstwerken in Rijksweg 27 van Hm 78.920 - Hm 104.000 RWS Rapportendatabank

  12-12-1996

 4. Naar een klantgericht taxivervoer - populaire samenvatting : kabinetsstandpunt RWS Rapportendatabank

  Schetst het perspectief van het taxivervoer voor de komende 7 jaar. Speerpunt is meer concurrentie en marktwerking. Voorgestelde beleidsmaatregelen betreffen minder regels, ondersteuning, betere controle...

  13-12-1996

 5. Vergelijking metagegevensbeheer& ISO/STEP Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft met het oog op het verbeteren van de gegevensoverdracht tussen systemen een methode Metagegevensbeheer in het leven geroepen. Binnen de sector Ontwikkeling Infrastructuur (O&I)...

  17-12-1996

 6. Rijping van baggerspecie in depot : monitoring van fysische en chemische processen RWS Rapportendatabank

  18-12-1996

 7. Baggerspeciedepot Hollandsch Diep definitief ontwerp en bestek compartiment I : hydraulische randvoorwaarden RWS Rapportendatabank

  Doel van de studie is de bepaling van de hydraulische omstandigheden aan de buiten- en binnenzijde van compartiment I van het atol-depot voor zowel de dagelijkse omstandigheden als voor ontwerpcondities....

  23-12-1996

 8. Pilot-project Cross-Border-Management : verkenning te nemen maatregelen : concept RWS Rapportendatabank

  In deze rapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de maatregelen op de corridors Antwerpen-Rotterdam, Arnhem-Oberhausen en Eindhoven-Köln. Het project Cross-Border-Management (CBM) heeft tot...

  24-12-1996

 9. Bijlagen bij het werkrapport DYNVIA, berekeningen fase 2 RWS Rapportendatabank

  29-12-1996

 10. De bepaling van interventieniveaus : een onderhoudsmodel op basis van de onzekerheid in het conditieverloop en de Netto-Contante Waarde van de kosten RWS Rapportendatabank

  Presenteert een eenvoudig onderhoudsmodel dat kan worden gebruikt voor de bepaling van interventieniveaus voor kunstwerken, oevers en bodems. Het is bedoeld ter ondersteuning van het opstellen van een...

  31-12-1996