Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. De Wijkertunnel RWS Rapportendatabank

  1996

 2. Pilotstudy drie ASR-onderhevige viaducten in Rijksweg A59 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft een onderzoek verricht aan het beton van drie viaducten in Rijksweg A59 tussen 's Hertogenbosch en Waalwijk. Deze viaducten vertonen alle aantastingen ten gevolge van schadelijke alkali-silica...

  1996

 3. Vergelijking van de vermoeiingseigenschappen van steenslagasfaltbeton en grindasfaltbeton RWS Rapportendatabank

  In de DWW-Handleiding Wegenbouw-Ontwerp Verhardingen wordt voor de dimensionering van verhardingen, uitgegaan van de eigenschappen van grindasfaitbeton (GAB). In de praktijk wordt echter steeds vaker...

  1996

 4. Watervogels in het IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de seizoenen 1990/91-1993/94 RWS Rapportendatabank

  In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied is een beschrijving gemaakt van het voorkomen van watervogels op IJmeer en zuidelijk Markermeer in de seizoenen 1990-1991 tot en met 1993-1994....

  1996

 5. Op zoek naar de NATUUR van de rivier : verslag van een discussiemiddag RWS Rapportendatabank

  1996

 6. Met de toekomst in zee : een vooruitblik op het gebruik van de Noordzee RWS Rapportendatabank

  Hoe ziet het gebruik en het beheer van de Noordzee er over 25 jaar uit? Hoe zien gebruikers de toekomst van hun sector in relatie tot 'duurzame ontwikkeling' en de wensen van andere gebruikers? Per...

  1996

 7. Ligplaatsen Oude Maas : memo's en nota's RWS Rapportendatabank

  1996

 8. Diagnostic studies Nourtec : comparison between Torsminde and Terschelling shoreface nourishments : report on model investigation RWS Rapportendatabank

  1996

 9. Stevinsluizen Den Oever : jaaroverzicht .... RWS Rapportendatabank

  1996

 10. The sediment transport regime of the Borndiep basin of the Waddensea RWS Rapportendatabank

  1996