Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Herinrichting Stuweiland Driel : het landschap

  1996

 2. Veiligheid tegen overstroming : inrichtingsvarianten in aanvulling op IVR-rapport nr. 12 "Veiligheid"

  Een aantal aanvullende berekeningen met het IVR-instrumentarium zijn uitgevoerd, teneinde meer inzicht te verkrijgen in de toekomstige hoogwaterproblematiek van de Nederlandse Rijntakken en mogelijke ...

  1996

 3. Watervogels in het IJmeer en het zuidelijk Markermeer : jaarverslag van het seizoen 1994/95

  1996

 4. Tussen IJ en Schelde: interne verkenning rijksweg 4 : eindrapport

  1996

 5. Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied : programma van eisen

  Inleiding ; Algemene eisen en uitgangspunten ; Tijdelijk depot ; Afschermingsconstructie ; Definitief depot ; Natuur- en recreatiegebied ; Voorzieningen ten behoeve van exploitatie ,; Sanering bouwlocatie...

  1996

 6. Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria)

  De Strandgaper is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In 1995 is het ecoprofiel van 1989 geactualiseerd....

  1996

 7. Debietmeting (ADCP) Zierikzee-Colijnsplaat (IIIb) : 15 september 1995

  1996

 8. Water moet weer de ruimte krijgen : deelrapport: alternatieven

  1996

 9. Laagwatertellingen Roggenplaat 1995-1996

  1996

 10. Corridor studie N201 : verkeersproblematiek tussen Hoofddorp en de A2

  In het masterplan wordt een inventarisatie van de verkeers- en vervoersproblemen gegeven aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve criteria met het jaar 2010 als tijdhorizon. Mogelijke oplossingsrichtingen...

  1996