Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Veranderingen in de maatgevende hoogwaterstanden voor de Maas, de Bergsche Maas en de Amer (1995) : als gevolg van de recente hoogwaters en nieuwe inzichten

  1995

 2. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of sand extraction off the island Terschelling, the Netherlands#report 3: pre-extraction survey, march 1993

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1995

 3. Milieu-effectrapport RW 11 gedeelte Alphen-Bodegraven : projectvoorstel

  1995

 4. Conserveren van stalen onderdelen t.b.v. betonnen kunstwerken : voorschriften voor het conserveren van stalen constructies en onderdelen t.b.v. betonnen kunstwerken c.a.

  In besteksbepalingen wordt vaak het woord conserveren gebruikt, ook daar waar schilderen wordt bedoeld.Conserveren is het totaal van de handelingen die nodig zijn om onderdelen, staal of ander materiaal...

  1995

 5. Invloed speciestortingen uit haven van Zeebrugge op water- en bodemkwaliteit Westerschelde

  1995

 6. Multicriteria-analyse inrichtingsprojecten langs de Waal : evaluatie en verantwoording

  1995

 7. Praktische bruikbaarheid case study Noord-Schuddeland

  Vergelijkt de resultaten van de probabilistische analyse met een beoordeling van de de dijkring gebaseerd op de semi-probabilistische methode, zoals opgenomen in de TAW-leidraden.

  1995

 8. Veldwerkverslag onderzoek studenten OV-jaarkaart nieuwe stijl 1995 : nameting

  Veldwerkverslag van een onderzoek onder studenten naar de OV-jaarkaart nieuwe stijl, welke met ingang van het studiejaar 1994-1995 is ingevoerd. Een steekproef is getrokken onder alle studenten die...

  1995

 9. SIVEVOC : de bepaling van vluchtige organische microverontreinigingen, m.b.v. PTI-GC/MS : overzicht van de meetresultaten in Rijn, Maas, Noordelijk Deltagebied en Westerschelde

  1995

 10. Telematica en de luchtvrachtsector

  Geeft inzicht in de huidige vraag naar telematicatoepassingen t.b.v. de luchtvrachtsector en de inzet van deze toepassingen door de bedrijven in de luchtvrachtketen via de luchthaven Schiphol. Aan de hand...

  1995