Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Katalytische ozonoxydatie als nabehandelingstechniek RWS Rapportendatabank

  1995

 2. RIZA 75 jaar deskundig in water RWS Rapportendatabank

  1995

 3. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of shoreface-nourishment off the island of Terschelling, the Netherlands#report 4: post-nourishment survey, April 1994 RWS Rapportendatabank

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1995

 4. Naar beter leesbare kaarten in MER : praktische tips en voorbeelden : adviezen voor een gebruikersvriendelijke presentatie van milieu-effectrapporten over infrastructurele projecten. RWS Rapportendatabank

  1995

 5. De rol van graanteelt in Zuidelijk Flevoland voor eenden en ganzen : deel 1: variatie in oogstseizoenen RWS Rapportendatabank

  Eerste deel van twee in een reeks die het effect van de jaarlijkse variatie in oogstseizoenen van wintertarwe en zomergerst op de populatieontwikkeling van overwinterende en migrerende herbivore watervogels...

  1995

 6. Toepassing van fijn(er) zand in beton : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de technische consequenties van het gebruik van zand in graderingsgebieden die aanmerkelijker fijner liggen dan bij het tot op heden gebruikte betonzand. Met fijner zand wordt bedoeld zand...

  1995

 7. Afdelingsplan 1995 van het secretariaat AVV RWS Rapportendatabank

  Afdelingsplan van het secretariaat van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) bestaande uit een gemeenschappelijk "Secretariaat AVV" gedeelte en een gedifferentieerde beschrijving per secretariaat....

  1995

 8. Eindrapport Leegvaartmodel Binnenvaart RWS Rapportendatabank

  Deze rapportage vormt de afsluiting van het project "Leegvaartmodel Binnenvaart". Daarmee is deze rapportage ook de afsluiting van een serie projecten die tot doel hadden om het Leegvaartmodel,...

  1995

 9. Beschrijving Geografische Database IVR voor Rijkswaterstaat Directie Gelderland/RIZA : naslagwerk RWS Rapportendatabank

  1995

 10. Fietsbeleidsplan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  In het huidige Nederlandse verkeers- en vervoersbeleid is voor de fiets een belangrijke rol weggelegd. Subsidiëring van fietsinfrastructuur is hierbij een belangrijk taakveld. In deze rapportage...

  1995