Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Naar beter leesbare kaarten in MER : praktische tips en voorbeelden : adviezen voor een gebruikersvriendelijke presentatie van milieu-effectrapporten over infrastructurele projecten.

  1995

 2. De rol van graanteelt in Zuidelijk Flevoland voor eenden en ganzen : deel 1: variatie in oogstseizoenen

  Eerste deel van twee in een reeks die het effect van de jaarlijkse variatie in oogstseizoenen van wintertarwe en zomergerst op de populatieontwikkeling van overwinterende en migrerende herbivore watervogels...

  1995

 3. Toepassing van fijn(er) zand in beton : eindrapportage

  Onderzoek naar de technische consequenties van het gebruik van zand in graderingsgebieden die aanmerkelijker fijner liggen dan bij het tot op heden gebruikte betonzand. Met fijner zand wordt bedoeld zand...

  1995

 4. Afdelingsplan 1995 van het secretariaat AVV

  Afdelingsplan van het secretariaat van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) bestaande uit een gemeenschappelijk "Secretariaat AVV" gedeelte en een gedifferentieerde beschrijving per secretariaat....

  1995

 5. Eindrapport Leegvaartmodel Binnenvaart

  Deze rapportage vormt de afsluiting van het project "Leegvaartmodel Binnenvaart". Daarmee is deze rapportage ook de afsluiting van een serie projecten die tot doel hadden om het Leegvaartmodel,...

  1995

 6. Beschrijving Geografische Database IVR voor Rijkswaterstaat Directie Gelderland/RIZA : naslagwerk

  1995

 7. Fietsbeleidsplan : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland

  In het huidige Nederlandse verkeers- en vervoersbeleid is voor de fiets een belangrijke rol weggelegd. Subsidiëring van fietsinfrastructuur is hierbij een belangrijk taakveld. In deze rapportage...

  1995

 8. Veranderingen in de maatgevende hoogwaterstanden voor de Maas, de Bergsche Maas en de Amer (1995) : als gevolg van de recente hoogwaters en nieuwe inzichten

  1995

 9. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of sand extraction off the island Terschelling, the Netherlands#report 3: pre-extraction survey, march 1993

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1995

 10. Milieu-effectrapport RW 11 gedeelte Alphen-Bodegraven : projectvoorstel

  1995