Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Entwicklung eines Längsprofils des Rheins : Bericht für die Musterstrecke von Rhein-km 800-845: Arbeitsgruppe 'Sedimenttransport im Rhein': Projekt 3

  1995

 2. De Brouwersluis, langer sluiten in het najaar of niet? : gevolgen van het sluisbeheer op fysische en chemische parameters van het Grevelingenmeer

  Naar aanleiding van een verzoek van de beroepsvissers om de Brouwerssluis in het najaar gesloten te houden tot half november, wordt in dit rapport onderzoek verricht naar de gevolgen van het gesloten zijn...

  1995

 3. Handleiding risicobepalingsmethodiek en doorrekenen maatregelen : versie 2.0 : Veiligheid Vervoer over Water - deelproject

  Een eindproduct van het project Veiligheid Vervoer over Water (VVoW) is het Risico-Effect Model (REM), dat tot doel heeft: het bepalen van het risico van vervoer over water ; het bepalen van effecten van...

  1995

 4. Naar een haalbare regelgeving in een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem

  De mogelijke vormen van regelgeving binnen het concept Duurzaam Veilig worden verkend. De samenhang, de werking en de effecten van de verschillende regelgevingssystemen worden in kaart gebracht, met het...

  1995

 5. Draaiboek beheer en monitoring baggerproevendepot Ketelmeer

  Geeft aan op welke wijze de in het meetplan aangegeven activiteiten in de tijd moeten worden uitgevoerd. In hoofdstuk 2 zijn het planscheme en de activiteitenschema's weergegeven. In het planschema is...

  1995

 6. Faunapassages voor de N202 bij Natuuroever Spaarnwoude

  1995

 7. Simulation eines Abpflästerungs-Versuches von Günter mit SOBEK

  1995

 8. Katalytische ozonoxydatie als nabehandelingstechniek

  1995

 9. RIZA 75 jaar deskundig in water

  1995

 10. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of shoreface-nourishment off the island of Terschelling, the Netherlands#report 4: post-nourishment survey, April 1994

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1995