Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Veldmetingen TAW-A2

  01-12-1995

 2. R-varingen : themanummer: R 50 jaar

  Op 1 december 1995 bestaat de Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (R) van de Hoofddirectie van de Waterstaat 50 jaar.

  Ter herinnering aan het 50 jarig bestaan is een boekwerkje samengesteld...

  01-12-1995

 3. BER congestie Noord-Brabant

  Bij het monitoringsysteem dat in deze regionale beleidseffect rapportage (BER) beschreven wordt, staan de effecten van benuttingsmaatregelen op de congestie op het hoofdwegennet (HWN) in de regio Noord-Brabant...

  04-12-1995

 4. Rapport van de 1-meting onder de Limburgse bevolking naar het imago van carpoolen ten behoeve van Henk Hoogakker Public Relations te weert in opdracht van Rijkswaterstaat directie Limburg te Maastricht

  Sinds enige tijd wordt landelijk campagne gevoerd om het carpoolen te bevorderen. De veronderstelling bestaat nu dat de landelijke campagne onvoldoende aansluit op de Limburgse situatie en onvoldoende...

  08-12-1995

 5. Baggerspeciebergingslocatie Ketelmeergebied Beheer en Monitoring : programma van eisen

  08-12-1995

 6. Breukenergie van asfalt

  Het doel van deze studie is de energy release rate van 9 scheurgroeimetingen uit trekproeven te berekenen. Nagegaan wordt of de scheurgroeisnelheid aan de toename van de energy release rate gerelateerd...

  11-12-1995

 7. Probabilistic admittance policy Euro-Maas Channel

  The admittance policy at the harbour of Rotterdam uses a probabilistic calculation method to take advantage of the tide, using the computer program HARAP (HARbour APproach). Astronomical and meteorological...

  15-12-1995

 8. Trekproeven nabij Colijnsplaat

  19-12-1995

 9. Kentekenonderzoek d.d. 23 november 1995

  Verslag, resultaten, conclusies en aanbevelingen van het kentekenonderzoek gehouden op 23 november 1995. In het gebied dat begrensd wordt door de autosnelwegen A27, A59, A261 en de A58 doen zich nogal...

  20-12-1995

 10. Planning proefprojekt m.g.b. 'Het betonnen viadukt'

  Behandelt een advies voor een reële planning van het project metagegevensbeheer 'Het betonnen viadukt'.

  20-12-1995