Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. CAMOTIUS Hoofdfase 1 januari 1993 - 31 december 1994

  1995

 2. Modeltoets Randstadvisie : de resultaten

  Presenteert de resultaten van een modelstudie waarin de mobiliteitseffecten van verschillende verstedelijkingsconcepten voor de Stedenring Centraal Nederland voor de periode 2005-2015 zijn geanalyseerd....

  1995

 3. Microverontreinigingen Volkerak/Zoommeer : jaarrapportage 1991

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van microverontreinigingen in en rond het Volkerak/Zoommeer is opgezet om inzicht te krijgen in het risico dat deze stoffen opleveren voor het functioneren van het ecosysteem...

  1995

 4. Risk assessment of bioaccumulation in the food webs of two marine AMOEBE species : common tern and harbour seal

  1995

 5. Wave climate of Terschelling : a statistical analysis for the NOURTEC project#NOURTEC

  1995

 6. Mogelijkheden voor akkerdistelbestrijding op de Waddenzeedijk van Schiermonnikoog : methoden zonder gebruik van chemische bestrijding

  Beschreven wordt hoe door middel van beheersaanpassingen (overmatige) akkerdistelgroei geleidelijk kan worden teruggedrongen.

  1995

 7. Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart

  In het kader van het EG-project LIFE is een beleidsondersteunend systeem (BOS) ontwikkeld voor het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone. Eén van de onderdelen van BOS is het Waste Load Model...

  1995

 8. Leegvaartmodel binnenvaart : deelrapport operationaliseren

  Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. Deze rapportage behandelt het operationaliseren van het leegvaartmodel. Daarbij worden twee deelactiviteiten...

  1995

 9. Lobith, aanpassingen tbv. definitieve ramingen MER

  1995

 10. Sonar onderzoek naar de visdichtheid in het Wolderwijd (Nuldernauw, Veluwemeer)

  Betreft een kwantitatief visstandonderzoek, met behulp van sonarapparatuur en een conventionele kwalitatieve visserij in het kader van de monitoring van de visstand. Beschreven wordt een bemonsteringsprogramma...

  1995