Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Microverontreinigingen Volkerak/Zoommeer : jaarrapportage 1991

  Het onderzoek naar de aanwezigheid van microverontreinigingen in en rond het Volkerak/Zoommeer is opgezet om inzicht te krijgen in het risico dat deze stoffen opleveren voor het functioneren van het ecosysteem...

  1995

 2. Risk assessment of bioaccumulation in the food webs of two marine AMOEBE species : common tern and harbour seal

  1995

 3. Wave climate of Terschelling : a statistical analysis for the NOURTEC project#NOURTEC

  1995

 4. Mogelijkheden voor akkerdistelbestrijding op de Waddenzeedijk van Schiermonnikoog : methoden zonder gebruik van chemische bestrijding

  Beschreven wordt hoe door middel van beheersaanpassingen (overmatige) akkerdistelgroei geleidelijk kan worden teruggedrongen.

  1995

 5. Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart

  In het kader van het EG-project LIFE is een beleidsondersteunend systeem (BOS) ontwikkeld voor het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone. Eén van de onderdelen van BOS is het Waste Load Model...

  1995

 6. Leegvaartmodel binnenvaart : deelrapport operationaliseren

  Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. Deze rapportage behandelt het operationaliseren van het leegvaartmodel. Daarbij worden twee deelactiviteiten...

  1995

 7. Lobith, aanpassingen tbv. definitieve ramingen MER

  1995

 8. Operationalisatie van de 25%-doelstellling verdroging : maatregelen, kosten en effecten

  In juni 1992 hebben RIVM en RIZA besloten een gezamenlijk project te starten met als doel het inzicht in de verdrogingstoestand van Nederland te actualiseren en te verdiepen. Meer concreet waren de doelstellingen...

  1995

 9. Lorentzsluizen Kornwerderzand : jaaroverzicht ....

  1995

 10. The results of a sediment trend analysis in the Friese zeegat basin of the Waddenzee

  1995