Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Gladheidsbestrijding op zeer open asfaltbeton : (stand van zaken voorjaar 1995) PUC

  Behandelt de eigenschappen van zeer open asfaltbeton (ZOAB) en het mechanisme dat aan de gladheidsbestrijding van deze open deklaag ten grondslag ligt. Daarbij worden m.n. de inzichten bij de verschillende...

  1995

 2. Mission report of the Netherlands experts : as a contribution to the UNDP project: support for sustainable development of the Yellow River Delta : Mission from 17th April 1995 to 9th May 1995 PUC

  In this document references are made of the Integovernmental Panel on Climate Change (IPCC), UNCED and the World Coast Conference 1993 which all stressed the importance of an integrated coastal zone management...

  1995

 3. De economische betekenis van de transport & distributiefunctie voor de Nederlandse industrie en dienstverlening : eindrapport ROLGOED III PUC

  Geeft een beschrijving van de huidige omvang en structuur van de logistieke activiteiten binnen Nederland. Vervolgens is onderzocht welke ontwikkelingen plaatsvinden binnen de levensmiddelenbranche als...

  1995

 4. Werk in uitvoering in kort bestek PUC

  In 1992 is het Project Ramingen Infrastructuur (PRI) gestart met als opdracht aanbevelingen uit het rapport?Raamwerk voor Ramingen? te implementeren. Deze aanbevelingen waren bedoeld om de kwaliteit...

  1995

 5. Verslag V&W bijeenkomst milieu-effectrapportage 1995 PUC

  1995

 6. Internal variability of the ocean generated by a stochastic forcing

  Afstudeerverslag TU Delft. - Bibliogr. In this study we investigate the internal variability of the ocean circulation under a stochastic perturbation of the freshwater flux. The ocean model we use in this...

  1995

 7. Handleiding handhaving PUC

  Handleiding op het gebied van verkeersgedragsbeïnvloeding en handhaving, bedoeld voor al degenen die zijn betrokken bij het opzetten en uitvoeren van Gericht VerkeersToezicht-projecten (GVT). Hoofdstuk...

  1995

 8. Natuurvriendelijke oevers te Velden en Grubbenvorst : Projectbeschrijving en monitoringsprogramma#Milieuhygiƫnisch onderzoek PUC

  1995

 9. Leegvaartmodel binnenvaart : deelrapport gevoeligheidsanalyse PUC

  Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. Deze rapportage behandelt een aantal gevoeligheidsanalyses die zijn uitgevoerd op het leegvaartmodel. Deze...

  1995

 10. Corridors tussen de regio's Amsterdam, Almere en 't Gooi (CRAAG) : verkeerskundige strategische verkenning PUC

  Nagegaan is welke infrastructurele maatregelen een einde kunnen maken aan de filevorming en overbelasting van het openbaar vervoer in de spitsperioden in het gebied tussen de regio's Amsterdam-Almere-'t...

  1995