Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Files : wat kan de trein op korte termijn? : een case-study voor de corridor het zuidelijk deel van de agglomeratie Amsterdam-Almere, Lelystad en 't Gooi

  Presentatie van gegevens voor de mogelijke reductie van de congestie in de spits op het hoofdwegennet op korte termijn door het verhogen van de kwaliteit van het treinvervoer.

  1994

 2. Instandhoudingskosten van planwegen in Nederland : concept

  Vervolgonderzoek naar de oorzaken van de geconstateerde verschillen in de kosten van de instandhouding van hoofdwegen in Nederland en daarbuiten. Onderzoek in het kader van het project RATioneel WEGbeheer...

  1994

 3. Verwerking meetgegevens sedimenttransport

  1994

 4. Hoge afvoermeting in maart 1988

  1994

 5. Kennisoverzicht ecohydrologie : een inventarisatie van kennis en expertise op het gebied van ecohydrologie en verdroging

  In het kader van het "Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging" (NOV) is het NOV-project uitgevoerd. Dit rapport bevat een enquete, een overzicht van ecohydrologische modellen, en een voorstel...

  1994

 6. Diffuse PAK-belasting Oosterschelde

  Studie naar de diffuse belasting van de Oosterschelde met PAK's, gebaseerd op gegevens uit literatuuronderzoek, landelijk onderzoek en metingen in het betreffende gebied. Bedoeld als onderbouwing van het...

  1994

 7. Tegenstraal verlichting wat is daar tegen?

  Beschrijft de huidige stand van de techniek volgens het tegenstraal-principe en hoe deze methode van kunstmatige verlichting zonder kwaliteitsverlies tot het gewenste resultaat van de tunnelingangsverlichting...

  1994

 8. Comparison of models describing species group composition of marine phytoplankton

  1994

 9. Voorkomen en groei van vis in de Oostvaardersplassen in relatie tot waterpeilbeheer in het seizoen 1992/'93

  Een overzicht wordt gegeven van een reeks systematische bevissingen over het gehele binnenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen. Dit bestaat uit twee verschillende compartimenten: het westelijk compariment...

  1994

 10. Knelpunten op de weg naar een duurzaam watersysteem in Noord-Brabant

  Onderzoek naar de knelpunten op weg naar een duurzaam watersysteem in Noord-Brabant.

  1994