Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Vele kleintjes ... : verkenningennota diffuse bronnen RWS Rapportendatabank

  De grenswaarden voor oppervlaktewater en waterbodem (binnenwateren) worden op veel lokaties overschreden. In de Noordzee vindt op tal van lokaties overschrijding plaats van de streefwaarden. Oorzaak vormen...

  1994

 2. Environmental monitoring : biophysical diagnosis RWS Rapportendatabank

  1994

 3. Toepassing van Beach Management System in Nederland (strand drainage) RWS Rapportendatabank

  Notitie t.b.v. meningsvorming en voorlichting over de kustbeschermingsmethode Beach Management System (BMS). Hierbij worden drainagebuizen onder het strand aangebracht, welke permanent water afzuigen....

  1994

 4. Duurzaam-veilig verkeer- en vervoersysteem : Presentatie Nulfase Basisdocument RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie van de initiatieven die actoren op het gebied van de verkeersveiligheid ontplooien in de geest van duurzaam veilig; de initiatieven binnen onderzoek- en adviesbureaus op het gebied van duurzaam...

  1994

 5. Stroomatlas Midden-Waal : afvoerpotentialen en diepte-gemiddelde stroomsnelheden RWS Rapportendatabank

  1994

 6. Startnotitie : zeehavenbeleid op een kruispunt RWS Rapportendatabank

  Deze startnotitie is een eerste aanzet voor de mogelijke ontwikkeling van een evaluatie en uitbouw van het zeehavenbeleid. De notitie doet verslag van een aantal bijeenkomsten, waar gebrainstormd is over...

  1994

 7. De Hoofddirectie van de Waterstaat : organisatie, taken en adressen RWS Rapportendatabank

  Schets van de organisatie van de Hoofddirectie van de Waterstaat. Geeft per (hoofd)afdeling een beschrijving van de taken, leiding en telefoonnummer.

  1994

 8. Environmental monitoring : morphological diagnosis RWS Rapportendatabank

  1994

 9. MANS : Management Analysis North Sea : deel Ec.3 "Deelanalyses, gebruiksfuncties en hoofdtransportmechanismen" RWS Rapportendatabank

  1994

 10. Regional hydrology : assessment report of the NOP-subtheme [NRP-subtheme] RWS Rapportendatabank

  Contents: Scenarios climate change ; Land use scenarios ; Forests ; Lowland hydrology ; River discharge ; Erosion ; Sedimentation ; Economy, safety, environment.

  1994