Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Economische effecten van hubs

  Voor 40 grote luchthavens in Europa en in de VS is nagegaan of deze op basis van hun ontwikkeling (verleden en toekomst) kunnen worden ondergebracht in een aantal categorieën (luchthaventypen) en...

  1994

 2. De belasting van de Rotterdamse haven met cadmium

  1994

 3. Meerjaren uitvoeringsprogramma Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland 1995-1999 : inclusief beleidsontwikkelingen Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland

  Dit is het derde Meerjaren-uitvoeringsprogramma. Het MUP-BRTN blijkt een grote stimulerende werking te hebben voor het oplossen van knelpunten in het toervaartnet zoals omschreven in de Beleidsvisie...

  1994

 4. Het vervoerregionale beleid : een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de RVVP'en

  Gaat in op de bestuurlijke kant van de vervoerregio's; behandelt inhoudelijke aspecten van de Regionale Verkeersveiligheidsplannen (RVVP'en), zoals de streefcijfers, de effecten en de integraliteit van...

  1994

 5. Aeolian processes in the Dutch foredunes

  1994

 6. Alternatieven voor het thermisch verzinken van atmosferisch blootgestelde metaaloppervlakken

  1994

 7. Evaluatie van neerslagprognoses van numerieke modellen voor de Belgische Ardennen in december 1993

  December 1993 was een zeer neerslagrijke maand in grote delen van West- en Midden-Europa. Rond 20 december trad in de Belgische Ardennen en Noord-Frankrijk een korte periode op met zeer veel neerslag ;...

  1994

 8. Voorontwerp-trac├ębesluit Betuweroute

  Dl. A: Bepalingen : toelichtingen algemeen deel; B1. : Tracédeel Rotterdam-Papendrecht. - ISBN 9072350332. - Dl. 1: Kaartenset Rotterdam-Papendrecht. - ISBN 9072350340. - DL. B2: Tracédeel...

  1994

 9. Natuurvriendelijke oevers

  De oever vormt de grens tussen het land en het water. Naast de verdedigende functie en andere functies zoals het aanleggen van schepen en recreatie, hebben oevers een belangrijke ecologische functie...

  1994

 10. Historisch en actueel verspreidingsbeleid van kranswieren in Nederland en samenhang met waterkwaliteitsfactoren

  1994