Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Wegbeeldonderzoek A27 gedeelte Hooipolder / Breda-Noord : deelrapport, behorende bij 'Verkeersbeheersingsplan Rijksweg 27 Breda-Noord - Hooipolder

  Presentatie van het wegbeeldonderzoek tussen het knooppunt Hooipolder en de aansluiting Breda-Noord. Dit wegbeeldonderzoek is de definitiefase van het verkeersbeheersingsplan A27 van Directie Noord-Brabant...

  04-1994

 2. Project Kustrif monitoring 1993

  04-1994

 3. TAW Handreiking. Dl. 1. Handreiking Beleidsanalyse : een methode voor het ontwikkelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking

  Handreiking aan de beheerder van rivierdijken bij zijn streven naar een volwaardig meewegen van landschap, natuur en cultuur bij het verbeteren van de dijk. Aangegeven wordt welke keuzen gemaakt moeten...

  04-1994

 4. Evaluatie CAD-project 1991-1993 : projectplan 1994-1997

  04-1994

 5. TAW Handreiking. Dl. 5. Handreiking Visie-ontwikkeling : keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking

  Handreiking aan de beheerder van rivierdijken bij zijn streven naar een volwaardig meewegen van landschap, natuur en cultuur bij het verbeteren van de dijk. Aangegeven wordt welke keuzen gemaakt moeten...

  04-1994

 6. Evaluation of surface profiles with regard to the Wehner/Schulze skidding resistance

  04-1994

 7. TAW Handreiking. Dl. 4. Handreiking Ruimtelijk ontwerpen : Dijkversterking als ontwerpopgave

  Handreiking aan de beheerder van rivierdijken bij zijn streven naar een volwaardig meewegen van landschap, natuur en cultuur bij het verbeteren van de dijk. Aangegeven wordt welke keuzen gemaakt moeten...

  04-1994

 8. Nadere vervijning DUROSTA-model : toetsing H/Tw-parameter en aanpassing t.b.v. porositeitsverschillen en strandtransporten : verslag bureaustudie

  04-1994

 9. TAW Handreiking. Dl. 2. Constructief ontwerpen : onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking

  Handreiking aan de beheerder van rivierdijken bij zijn streven naar een volwaardig meewegen van landschap, natuur en cultuur bij het verbeteren van de dijk. Aangegeven wordt welke keuzen gemaakt moeten...

  04-1994

 10. Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten : een methode voor betekenistoekenning van de LNC-aspecten in de planvorming van de dijkversterking

  Handreiking aan de beheerder van rivierdijken bij zijn streven naar een volwaardig meewegen van landschap, natuur en cultuur bij het verbeteren van de dijk. Aangegeven wordt welke keuzen gemaakt moeten...

  04-1994