Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Evaluatie stremming scheepvaartverkeer Kanaal door Zuid-Beveland van 6 september tot 14 oktober 1993 tijdens het maken van een open verbinding tussen het KZB en de Oosterschelde

  05-1994

 2. Open taludbekledingen ; belasting op zetsteen kruin

  05-1994

 3. Tweede sluis Lith : variantennota

  05-1994

 4. Het Wehner Schulze apparaat : resultaat van de uitgevoerde proeven plus handleiding

  05-1994

 5. Aanvullende metingen Afsluitdijk 1 juli 1993

  05-1994

 6. STABASE : databestand bodemverdedigingen : gebruikershandleiding

  05-1994

 7. Modernisering Maasroute: evaluatie van de kosten-batenanalyse

  In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg wrd recent een rapport opgeleverd, Kosten-batenanalyse Modernisering maasroute. Aan UFSIA (Universiteit Antwerpen) en meer bepaald de Vakgroep Transport...

  05-1994

 8. De rol van goederenvervoer in de economie verslag van fase 2

  05-1994

 9. Eindevaluatie duiker Biezenloop

  Het projekt "duiker Biezenloop" betreft de bouw van een duiker ten behoeve van het doorvoeren van de watergang "de Biezenloop" onder de bestaande Zuid-Willemsvaart en de Provinciale...

  05-1994

 10. Project m.e.r. [milieueffectrapportage] Bomendijk : deelnota abiotisch en biotisch milieu

  In januari 1993 gaf het Waterschap Oost-Veluwe aan de Bouwdienst Rijkswaterstaat opdracht voor het opstellen van een milieu-effect rapport voor de verbetering van de Bomendijk langs de IJssel tussen Wilp...

  05-1994