Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Proefproject integraal waterbeheer Overijsselsche Vecht : evaluatierapport

  Eindrapportage van het proefproject Integraal Waterbeheer Overijsselsche Vecht. Doelstellingen van het project waren het treffen van maatregelen gericht op geïntegreerd waterbeheer van de Overijsselsche...

  1994

 2. Biologische monitoring : monstername lokatie keuze macrofaunabemonstering Noordzeekanaal

  1994

 3. Handleiding EVV Evaluatie Verkeer& Vervoer

  De Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) is een instrument waarmee beleidsalternatieven betreffende verkeer en vervoer integraal en op een geautomatiseerde wijze kunnen worden geëvalueerd. Het...

  1994

 4. Project renovatie noordzeesluizen renovatie Zuider-en Kleine sluis : stabiliteitsberekeningen oevers

  1994

 5. Biologische monitoring, een goede start ?

  1994

 6. Herstel van natte en vochtige ecosystemen : basisrapport

  1994

 7. De registratie van verkeersongevallen in Nederland : de stand van zaken bij de registratiegraad en enkele kwaliteitskenmerken

  Allereerst wordt het registratieproces van verkeersongevallen beschreven, waarbij aangegeven wordt welke problemen zich daarbij voordoen. Vervolgens wordt voor de verschillende ernstcategorieën aangegeven...

  1994

 8. Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied 1987-91

  Presentatie van resultaten van watervogeltellingen in de periode 1987 - 1991.

  1994

 9. Economische effecten van hubs

  Voor 40 grote luchthavens in Europa en in de VS is nagegaan of deze op basis van hun ontwikkeling (verleden en toekomst) kunnen worden ondergebracht in een aantal categorieën (luchthaventypen) en...

  1994

 10. De belasting van de Rotterdamse haven met cadmium

  1994