Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1994

 1. Proefproject integraal waterbeheer Overijsselsche Vecht : evaluatierapport PUC

  Eindrapportage van het proefproject Integraal Waterbeheer Overijsselsche Vecht. Doelstellingen van het project waren het treffen van maatregelen gericht op geïntegreerd waterbeheer van de Overijsselsche...

  1994

 2. Biologische monitoring : monstername lokatie keuze macrofaunabemonstering Noordzeekanaal PUC

  1994

 3. Handleiding EVV Evaluatie Verkeer& Vervoer PUC

  De Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) is een instrument waarmee beleidsalternatieven betreffende verkeer en vervoer integraal en op een geautomatiseerde wijze kunnen worden geëvalueerd. Het...

  1994

 4. Project renovatie noordzeesluizen renovatie Zuider-en Kleine sluis : stabiliteitsberekeningen oevers PUC

  1994

 5. Zoutmodellering IJsselmeergebied 2e fase : deelproject YSBAL 01 PUC

  Efficiënte zoutmodellering is een belangrijk hulpmiddel voor doelmatig integraal waterbeheer van het IJsselmeergebied. Met het verbeterde en uitgebreide instrumentarium van het programmasysteem...

  1994

 6. Beleidsplan waterbodems & baggerspecie Zeeland PUC

  1994

 7. Biologische monitoring, een goede start ? PUC

  1994

 8. Herstel van natte en vochtige ecosystemen : basisrapport PUC

  1994

 9. De registratie van verkeersongevallen in Nederland : de stand van zaken bij de registratiegraad en enkele kwaliteitskenmerken PUC

  Allereerst wordt het registratieproces van verkeersongevallen beschreven, waarbij aangegeven wordt welke problemen zich daarbij voordoen. Vervolgens wordt voor de verschillende ernstcategorieën aangegeven...

  1994

 10. Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied 1987-91 PUC

  Presentatie van resultaten van watervogeltellingen in de periode 1987 - 1991.

  1994