Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Onderzoek Noordelijk Deltabekken, Zuidrand : nalevering uit de bodem van microverontreinigingen RWS Rapportendatabank

  In opdracht van de RWS is een onderzoek verricht naar de nalevering van concentraties microverontreinigingen vanuit de waterbodems van het Hollandsch Diep en het Haringvliet, teneinde de waterkwaliteit...

  1993

 2. Simulatie van slibtransporten in het Noordelijk Deltabekken met behulp van DISTRO/DELWAQ-model : deel III : onderzoek met groot NDB-model RWS Rapportendatabank

  Met het grote DISTRO-DELWAQ/slib model van het Noordelijk deltabekken (met modelranden op de Nieuwe Waterweg, de Hollandse IJssel, Lek, Beneden Merwede, Dordtse Kil en Spui) is voor een getijdag met lage...

  1993

 3. Motieven voor jonge autobestuurders om de autogordels niet (altijd) te gebruiken : een belevingsstudie RWS Rapportendatabank

  Studie over het autogordelgebruik onder jonge mannelijke automobilisten, met als doel een beter inzicht te verkrijgen wat betreft de opvattingen, gedragingen en voorkeuren van deze groep. De argumentaties...

  1993

 4. Hoge afvoer in de Maas, januari 1993: slibmeting in het Noordelijk Deltabekken RWS Rapportendatabank

  1993

 5. Keersluizen versie van ZWENDL voor RAMSPOL : versie 1.0 RWS Rapportendatabank

  1993

 6. Contract 1994 en bijdrage functieplannen 1995-1999 RWS Rapportendatabank

  1993

 7. Handleiding uitbestedingen RWS Rapportendatabank

  Beschrijft procedures voor uitbestedingen via orderbon en overeenkomst c.q. contract. Vervangt de DVK-versie van 1991. Toegevoegd is een opsomming van de wijzigingen ten opzichte van de versie van 1991....

  1993

 8. De invloed van de wind op het jaargemiddelde hoogwater langs de Friese en Groninger waddenkust RWS Rapportendatabank

  Probeert de hogere trendwaarde te verklaren uit het windklimaat. Na vaststelling van de windinvloed op het jaargemiddeld hoogwater (GHWJ) is met een eenvoudig model deze invloed rechtstreeks uit windwaarnemingen...

  1993

 9. Cumulatie van geluidshinder rond Schiphol RWS Rapportendatabank

  1993

 10. SIVEVOC : de bepaling van vluchtige organische verbindingen in het oppervlaktewater met behulp van de Purge and Trap Injector en ITS-40 GC/MS RWS Rapportendatabank

  1993