Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991 RWS Rapportendatabank

  In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische...

  1993

 2. Verkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 3 en de SVV-Verkenning 1993 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport, uitgevoerd in het kader van het project Milieuverkenningen en het project SVV evaluatie, 1e verkenningsfase, is het achtergronddocument voor verkeer en vervoer, behorende bij de Nationale...

  1993

 3. Beproeven van een hydrofender met 60, 45, 30 en 22 mm dikke glijzool RWS Rapportendatabank

  Aansluitend op rapport DIV 165 (deel 1), waar het resultaat besproken wordt van een laag hydrofender met 5 mm dikke glijzool, worden in dit rapport (deel 2) de resultaten vermeld van de beproeving van...

  1993

 4. IJsbelastingen op liggers schuif : notitie RWS Rapportendatabank

  1993

 5. Projectplan afvoerbibliotheek : van ZWENDL/DELWAQ/IMPAQTS modelberekeningen voor de zuidrand van het noordelijk Deltabekken RWS Rapportendatabank

  Geeft de ontwikkeling aan van een rekeninstrumentarium t.b.v. het Beleidsplan Hollandsch Diep/Haringvliet, dat inzicht moet geven in de ontwikkeling van de water- en bodemkwaliteit in de Zuidrand van het...

  1993

 6. Stimulating bicycle use by companies RWS Rapportendatabank

  One of the goals of the transport and traffic policy in The Netherlands is reducing car use. This policy is being implemented now and, among others, companies are expected to take initiatives to influence...

  1993

 7. Golfoverslag bij tweetoppig spectrum : voorstel voor een berekeningswijze, met verificatie aan een experiment RWS Rapportendatabank

  1993

 8. Waverider : algemene beschrijving RWS Rapportendatabank

  De Waverider golfmeetboei wordt wereldwijd beschouwd als een standaard golfhoogte-meter. De Waverider is opgenomen in het Landelijk Instrumenten Bestand (LIB) van Rijkswaterstaat en wordt toegepast door...

  1993

 9. Ecologische effecten van baggeren en storten van baggerspecie in het Eems-Dollard estuarium en de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan de invloed die primair wordt uitgeoefend op de troebelheid en de zwevende stof concentraties van het water, de voedingsstoffenhuishouding en de verhoogde sedimentatie...

  1993

 10. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of shoreface-nourishment off the island Terschelling, the Netherlands#report 1: pre-nourishment survey, march 1993 RWS Rapportendatabank

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1993