Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid

  Projectnota/MER RW73-Zuid dient als basis voor de besluitvorming rond de verkeerskundige problemen in het gebied Venlo - St. Joost (RW-73). Er worden 13 alternatieven gegeven (opgesplitst in nulalternatief,...

  1993

 2. Oppervlaktewaterbeweging binnen PAWN-district 40 : het Gooi en Vechtplassengebied

  1993

 3. Milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith : startnotitie

  MER over de uitbreiding van de uitwijkhaven bij Lobith die met circa 30 ligplaatsen te klein is geworden. De uitbreiding zal gevolgen hebben voor geologie, geomorfologie, bodem en water, flora, fauna,...

  1993

 4. Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991

  In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische...

  1993

 5. Verkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 3 en de SVV-Verkenning 1993

  Dit rapport, uitgevoerd in het kader van het project Milieuverkenningen en het project SVV evaluatie, 1e verkenningsfase, is het achtergronddocument voor verkeer en vervoer, behorende bij de Nationale...

  1993

 6. Beproeven van een hydrofender met 60, 45, 30 en 22 mm dikke glijzool

  Aansluitend op rapport DIV 165 (deel 1), waar het resultaat besproken wordt van een laag hydrofender met 5 mm dikke glijzool, worden in dit rapport (deel 2) de resultaten vermeld van de beproeving van...

  1993

 7. IJsbelastingen op liggers schuif : notitie

  1993

 8. Projectplan afvoerbibliotheek : van ZWENDL/DELWAQ/IMPAQTS modelberekeningen voor de zuidrand van het noordelijk Deltabekken

  Geeft de ontwikkeling aan van een rekeninstrumentarium t.b.v. het Beleidsplan Hollandsch Diep/Haringvliet, dat inzicht moet geven in de ontwikkeling van de water- en bodemkwaliteit in de Zuidrand van het...

  1993

 9. Stimulating bicycle use by companies

  One of the goals of the transport and traffic policy in The Netherlands is reducing car use. This policy is being implemented now and, among others, companies are expected to take initiatives to influence...

  1993

 10. Golfoverslag bij tweetoppig spectrum : voorstel voor een berekeningswijze, met verificatie aan een experiment

  1993