Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Stimulating bicycle use by companies

  One of the goals of the transport and traffic policy in The Netherlands is reducing car use. This policy is being implemented now and, among others, companies are expected to take initiatives to influence...

  1993

 2. Golfoverslag bij tweetoppig spectrum : voorstel voor een berekeningswijze, met verificatie aan een experiment

  1993

 3. Waverider : algemene beschrijving

  De Waverider golfmeetboei wordt wereldwijd beschouwd als een standaard golfhoogte-meter. De Waverider is opgenomen in het Landelijk Instrumenten Bestand (LIB) van Rijkswaterstaat en wordt toegepast door...

  1993

 4. Ecologische effecten van baggeren en storten van baggerspecie in het Eems-Dollard estuarium en de Waddenzee

  Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan de invloed die primair wordt uitgeoefend op de troebelheid en de zwevende stof concentraties van het water, de voedingsstoffenhuishouding en de verhoogde sedimentatie...

  1993

 5. Risk analysis of coastal nourishment techniques (RIACON) : the effects on benthic fauna of shoreface-nourishment off the island Terschelling, the Netherlands#report 1: pre-nourishment survey, march 1993

  The research programme 'RIACON' was started to evaluate the risk of shoreface nourishment and subaquous sand extraction for the benthic community in marine coastal waters. In the Netherlands the RIACON...

  1993

 6. Onderzoek naar de geluidemissie van weg en railverkeer in het kader van de I-MER PMMS

  1993

 7. Hoge afvoer in de Maas, januari 1993: slibmeting in het Noordelijk Deltabekken

  1993

 8. Keersluizen versie van ZWENDL voor RAMSPOL : versie 1.0

  1993

 9. Contract 1994 en bijdrage functieplannen 1995-1999

  1993

 10. Handleiding uitbestedingen

  Beschrijft procedures voor uitbestedingen via orderbon en overeenkomst c.q. contract. Vervangt de DVK-versie van 1991. Toegevoegd is een opsomming van de wijzigingen ten opzichte van de versie van 1991....

  1993