Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Handleiding lokale filebeveiliging RWS Rapportendatabank

  Na hoofdstukken met een korte beschrijving van lokale filebeveiliging en over het doel ervan en de relatie met andere verkeersbeheersingsmaatregelen, komen ervaringen met lokale filebeveiliging op RW76...

  1993

 2. Verkeersonveiligheid in Noord-Holland : de balans opgemaakt, draagvlak voor verscherpt beleid RWS Rapportendatabank

  Samenvattende analyse van drie jaar (1990 t/m 1992) Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid onder de weggebruikers in Noord-Holland.

  1993

 3. Eigenschappen van een aantal betonoverlagingen RWS Rapportendatabank

  Dunne overlagingen voor wegen zijn een aandachtsgebied voor Rijkswaterstaat. Er is een studiecel "overlagingen" samengesteld met als doel kennis en ervaring te bundelen en uit te breiden. Deelnemers...

  1993

 4. Hydraulische randvoorwaarden dammen RWS Rapportendatabank

  1993

 5. Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten RWS Rapportendatabank

  Nagegaan is met welke maatregelen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten kan worden verbeterd en wat de effecten hiervan zijn. De maatregelen hebben...

  1993

 6. Kalibratie van de Cd-Koëfficiënt in het CSM-16 model RWS Rapportendatabank

  Beschrijving hoe men de Cd-coëfficiënt of "drag-term" gekalibreerd heeft aan de hand van een aantal stormen. De drag-term is één van de termen van de oppervlaktewrijvingsco&eum...

  1993

 7. Horen, zien en zwijgen ? : een communicatief onderzoek naar de argumentatie en aanspreekstijl vervoermanagement bij bedrijven RWS Rapportendatabank

  Onderzocht is hoe men de doelgroep moet aanspreken om een gunstige voorwaarde voor attitudeverandering te scheppen. Hierbij wordt ingegaan op de vragen wat bedrijven verwachten van vervoermanagement, onder...

  1993

 8. Mikroverontreinigingen in rode aal : periode 1992 RWS Rapportendatabank

  1993

 9. Wave conditions along the Dutch coast : report on numerical model studies RWS Rapportendatabank

  The study concerns the methodology to compute the wave conditions nearshore from the conditions in deeper water. The aim is to verify the performance of the HISWA model for wave propagation computations...

  1993

 10. Economische uitstraling opening Ringweg Amsterdam : effecten op de kantorenmarkt en bedrijfsverplaatsingen : studie effecten openstelling ringweg Amsterdam RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op mogelijke ruimtelijke economische effecten als gevolg van de openstelling van de ringweg rond Amsterdam. Hiertoe worden de effecten op bedrijven, de ontwikkeling van bedrijfs-mutaties...

  1993