Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Wave conditions along the Dutch coast : report on numerical model studies

  The study concerns the methodology to compute the wave conditions nearshore from the conditions in deeper water. The aim is to verify the performance of the HISWA model for wave propagation computations...

  1993

 2. Economische uitstraling opening Ringweg Amsterdam : effecten op de kantorenmarkt en bedrijfsverplaatsingen : studie effecten openstelling ringweg Amsterdam

  Ingegaan wordt op mogelijke ruimtelijke economische effecten als gevolg van de openstelling van de ringweg rond Amsterdam. Hiertoe worden de effecten op bedrijven, de ontwikkeling van bedrijfs-mutaties...

  1993

 3. Cone penetration testing in sand and layered media : numerical model: part 2

  This report presents results of the second part of the third phase of a study towards the interpretation of cone penetration testing. The subject of this phase is: simulation and interpretation of cone...

  1993

 4. Simulatie van een lozing van slib in het Hollandsch Diep

  1993

 5. De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen op het proefbedrijf "De Waag" : meetresultaten september 1990 tot mei 1992

  In het kader van het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt op het proefbedrijf "De Waag" ondermeer een studie naar de waterbalans, grondwaterstanden...

  1993

 6. Uitwendige voorspanning in schuifbruggen

  Studie naar de toepassing van uitwendige voorspanning in schuifbruggen en de technische en economische haalbaarheid daarvan in Nederland. Daartoe is voor de Zeeburgerbrug een alternatief ontwerp met uitwendige...

  1993

 7. Oppervlaktewaterbeweging binnen PAWN-district 40 : het Gooi en Vechtplassengebied

  1993

 8. Milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith : startnotitie

  MER over de uitbreiding van de uitwijkhaven bij Lobith die met circa 30 ligplaatsen te klein is geworden. De uitbreiding zal gevolgen hebben voor geologie, geomorfologie, bodem en water, flora, fauna,...

  1993

 9. Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991

  In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische...

  1993

 10. Verkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 3 en de SVV-Verkenning 1993

  Dit rapport, uitgevoerd in het kader van het project Milieuverkenningen en het project SVV evaluatie, 1e verkenningsfase, is het achtergronddocument voor verkeer en vervoer, behorende bij de Nationale...

  1993