Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Risico-analyse voor een indicator-soort van het zeemilieu : de populatiedynamica van de grote stern in Nederland RWS Rapportendatabank

  Met als voorbeeld de Grote Stern,één van de AMOEBE-soorten, is onderzocht of de zogenaamde Leslie matrix gebruikt kan worden als populatie-dynamisch model t.b.v. de Water Systeem Verkenningen...

  1993

 2. Handleiding homogeniseren RWS Rapportendatabank

  Na een beknopte beschrijving van de verkeersbeheersingsmaatregel "homogeniseren" wordt bekeken op welke wijze toepassing van deze maatregel samenhangt met andere verkeersbeheersingsmaatregelen....

  1993

 3. Laboratoriumonderzoek naar drie middelen voor het hydrofoberen van beton voor brugdelen RWS Rapportendatabank

  Beschrijft een onderzoek van drie hydrofobeermiddelen uitgevoerd door TNO-Bouw volgens de voorlopige proefopzet en eisen van Rijkswaterstaat voor het beproeven van hydrofobeermiddelen voor betonnen brugdelen....

  1993

 4. Ecohydrologische systeemanalyse Corridor Utrecht - Arnhem RWS Rapportendatabank

  Globale ecohydrologische systeembeschrijving ten behoeve van de Corridorstudie Utrecht - Arnhem (CORRUA) op basis van literatuuronderzoek en andere bestaande gegevens. Het studiegebied omvat de RW12 en...

  1993

 5. Saneringsonderzoek Hollandse Brug te Muiderberg RWS Rapportendatabank

  1993

 6. Isolatieonderzoek baggerspeciedepot : stabiliteit beton RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de mogelijkheid van de chemische of fysische aantasting van beton dat aangebracht is ter afdichting van een baggerspeciedepot. De conclusie is dat aantasting door zuren niet zal optreden....

  1993

 7. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1992 RWS Rapportendatabank

  Een breed overzicht wordt gegeven van de huidige ecologische toestand van de Nederlandse zoete rijkswateren. Waar mogelijk worden met behulp van bestaande reeksen trends geanalyseerd en worden verbanden...

  1993

 8. Mikroverontreinigingen in driehoeksmosselen 1992 RWS Rapportendatabank

  1993

 9. Bermbeveiligingsconstructies voor autosnelwegen : afweging en keuze in de praktijk RWS Rapportendatabank

  Veilige inrichting van bermen van autosnelwegen vraagt de laatste jaren steeds meer aandacht van de wegbeheerders. Enerzijds zijn er toenemende eisen betreffende o.a. onderhoud, ruimtebeslag en werk in...

  1993

 10. Handleiding lokale filebeveiliging RWS Rapportendatabank

  Na hoofdstukken met een korte beschrijving van lokale filebeveiliging en over het doel ervan en de relatie met andere verkeersbeheersingsmaatregelen, komen ervaringen met lokale filebeveiliging op RW76...

  1993