Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Ecohydrologische systeemanalyse Corridor Utrecht - Arnhem

  Globale ecohydrologische systeembeschrijving ten behoeve van de Corridorstudie Utrecht - Arnhem (CORRUA) op basis van literatuuronderzoek en andere bestaande gegevens. Het studiegebied omvat de RW12 en...

  1993

 2. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1992

  Een breed overzicht wordt gegeven van de huidige ecologische toestand van de Nederlandse zoete rijkswateren. Waar mogelijk worden met behulp van bestaande reeksen trends geanalyseerd en worden verbanden...

  1993

 3. Mikroverontreinigingen in driehoeksmosselen 1992

  1993

 4. Bermbeveiligingsconstructies voor autosnelwegen : afweging en keuze in de praktijk

  Veilige inrichting van bermen van autosnelwegen vraagt de laatste jaren steeds meer aandacht van de wegbeheerders. Enerzijds zijn er toenemende eisen betreffende o.a. onderhoud, ruimtebeslag en werk in...

  1993

 5. Handleiding lokale filebeveiliging

  Na hoofdstukken met een korte beschrijving van lokale filebeveiliging en over het doel ervan en de relatie met andere verkeersbeheersingsmaatregelen, komen ervaringen met lokale filebeveiliging op RW76...

  1993

 6. Verkeersonveiligheid in Noord-Holland : de balans opgemaakt, draagvlak voor verscherpt beleid

  Samenvattende analyse van drie jaar (1990 t/m 1992) Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid onder de weggebruikers in Noord-Holland.

  1993

 7. Eigenschappen van een aantal betonoverlagingen

  Dunne overlagingen voor wegen zijn een aandachtsgebied voor Rijkswaterstaat. Er is een studiecel "overlagingen" samengesteld met als doel kennis en ervaring te bundelen en uit te breiden. Deelnemers...

  1993

 8. Hydraulische randvoorwaarden dammen

  1993

 9. Horen, zien en zwijgen ? : een communicatief onderzoek naar de argumentatie en aanspreekstijl vervoermanagement bij bedrijven

  Onderzocht is hoe men de doelgroep moet aanspreken om een gunstige voorwaarde voor attitudeverandering te scheppen. Hierbij wordt ingegaan op de vragen wat bedrijven verwachten van vervoermanagement, onder...

  1993

 10. Mikroverontreinigingen in rode aal : periode 1992

  1993