Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. ms. "NORDFRAKT" de berging van het wrak en de lading loodsulfideconcentraat

  09-1993

 2. Uitgangsdocument nader onderzoek Zuidrand Noordelijk Deltabekken

  Bevat de opzet en werkwijze van het nader onderzoek van de waterbodems van Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch en Amer.

  09-1993

 3. Mechanische testmethoden voor het bepalen van de rafelingsweerstand van ZOAB ; Voorstel beproevingsmethode ZOAB ; Onderzoek naar rafeling ; Cyclische trekproef

  09-1993

 4. Op weg naar een integraal ontwerp met INTEBO : deel I: een introductie

  Geeft een overzicht van de eerste verkenningen op het gebied van integraal ontwerpen.

  09-1993

 5. De eerste nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland (1875-1885) : analyse

  Historie met betrekking tot de nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland aan het eind van de 19e eeuw.

  09-1993

 6. Gefaseerde analyse van een uitbouwbrug met DIANA : beschouwing van de modellering inclusief tijdsafhankelijke effecten : voorstudie

  Geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de invloeden op de vervormingen van betonnen uitbouwbruggen m.b.v. van het programma BOUW.

  09-1993

 7. Mer-projectnota natuurontwikkeling IJsselmonding : deelrapportage 1

  Beschrijft de alternatieven voor natuurontwikkeling in de IJsselmonding.

  09-1993

 8. De kracht-ductiliteit proef als karakteriseringsproef voor polymeer gemodificeerd bitumen

  09-1993

 9. Watersysteemplan Noordzee 1991-1995

  09-1993

 10. Workshop CLODES 3.0

  09-1993