Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Amoebes IJsselmeergebied

  04-1993

 2. Bemonstering macro-fauna Spijkerboor : Nader Onderzoek Zuidrand (NAOZ) : proefsanering Biesbosch

  04-1993

 3. Discussienota over de praktische betekenis van afkeurgrenzen op basis van economische afweging

  De studie beperkt zich tot faalmechanismen voor dijken met door grondwerk gedomineerde reparatiemaatregelen, d.w.z. overlopen en overslag, afschuiving en piping. Bij de uitwerking van het theoretische...

  02-04-1993

 4. Functionele eenheden Tekensturingstructuurmodel Part_201.road_drawing

  02-04-1993

 5. Projectnota/MER Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

  06-04-1993

 6. MATEXPERT 3.0 : Gebruikershandleiding

  14-04-1993

 7. MATEXPERT 3.0 : Logisch Kennis Model : MAO-R-93020

  14-04-1993

 8. MATEXPERT 3.0 : Logisch Kennis Model : MAO-R-93019

  14-04-1993

 9. Grondstromenplan, traject Prins Clausplein - Kruithuisweg

  In het Plan voor bouw- en sloopafval wordt door de provincie Zuid-Holland een zonering voorgesteld ten behoeve van de nuttige toepassing van (lichte) verontreinigde grond. Vooruitlopend op de vaststelling...

  15-04-1993

 10. Validatie consolidatiemodel voor baggerspecie aan de hand van veldmetingen. Fase 1: inventarisatie van gegevens

  16-04-1993