Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Meetverslag kanaal-alg week: 36 1993

  12-1993

 2. Evaluation of wave run-up prediction formulas for slopes with berms

  J.P. de Waal and J.W. van der Meer, both of Delft Hydraulics, have proposed empirical formulas for the prediction of wave run-up. These formulas are based on physical scale model test results. The purpose...

  12-1993

 3. Conceptual design of rubble mound breakwaters

  The design tools given in this manual on rubble mound structures are based on tests of schematised structures. Structures in prototype may differ substantially from the test-sections. Results, based...

  12-1993

 4. Doelfinanciering Verkeer en Waterstaat : onderzoekprogramma in hoofdlijnen 1994

  12-1993

 5. Bresgroei : deel IV : pragmatische modellering breedtegroei : [verslag bureaustudie]

  In het kader van het meerjarig onderzoek naar bresgroei is in dit verslag een eerste aanzet gegeven tot een modellering van de breedtegroei van een initiële bres.

  12-1993

 6. Acceptatietestplan lusdetektor-software : versie V2.02

  In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde is indertijd door TNO-TPD een lusdetektor ontwikkeld. Deze detektor is in de praktijk al een aantal maal toegepast in z.g. ES-15 konfiguraties (dit...

  08-12-1993

 7. Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid : werkdocument Landschap , geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie

  Werkdocumenten in het kader van een MER - tracé studie voor de eventuele aanleg van een hoofdverbinding tussen Venlo en Roermond, de RW73 Zuid. Op basis van de werkdocumenten worden zogenaamde...

  22-12-1993

 8. Rijksweg 73-Zuid projectnota/MER.

  B.1 alternatiefontwikkeling B.2 Selectie te beschrijven effecten B.3 Effecteschrijving B.4 Vergelijking van alternatieven B.5 Kostenoverzicht B.6 Meest milieuvriendelijke alternatieven B.7 MER-onderdelen...

  22-12-1993

 9. Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid; werkdocument flora, fauna en ecosysteem

  dit document betreft het thema 'flora, fauna en ecosysteem. Hierin wordt de levende natuur behandeld, mede in afhankelijkheid van de niet-levende natuur en menselijke invloed

  22-12-1993

 10. Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid; werkdocument ruimtelijke ordening

  Dit document vormt een onderdeel van de Projectnota MER Rijksweg 73-Zuid van Rijkswaterstaat Limburg. In dit gedeelte wordt de bestaande situatie ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsbeleid en relevante...

  22-12-1993