Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Milieuvriendelijke oevers langs rijkswateren Overijssel : indicatieve inrichtingsmaatregelen gebaseerd op resultaten van een literatuuronderzoek naar ecologische knel- en aandachtspunten, uitgevoerd door drs G. Boedeltje RWS Rapportendatabank

  Geeft op grond van een literatuuronderzoek aan waar en op welke ecologische gronden natuurtechnische oeverbeschermingen en natuurlijke oevers langs de rijkswateren in Overijssel gewenst zijn. Het betreft...

  1992

 2. Troskracht-criteria in schutsluizen : nota voorstudie RWS Rapportendatabank

  Doel van de studie is het opzetten van een methodiek voor het opstellen van troskrachtcriteria voor schepen tijdens het nivelleren van sluizen. Deze criteria zijn daarbij een functie van de scheepsklasse....

  1992

 3. IJsbelastingen, herberekening kansen, krachten en vervormingen : notitie RWS Rapportendatabank

  1992

 4. Ontwikkeling van een slib-op-drager systeem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater : fase II : onderzoek naar processtabiliteit en optimalisatie van het zuiveringsrendement RWS Rapportendatabank

  1992

 5. Schatting golfhoogte haven Terschelling RWS Rapportendatabank

  In verband met een eventuele nieuwe ligplaats voor mv. Koegelwieck in de haven Terschelling, was inzicht nodig naar de mate van golfbeweging in die haven. Op basis van ter beschikking staande gegevens...

  1992

 6. Eerste gebruikerservaringen LMS : eerste ervaringen van gebruikers met het Landelijk Model Systeem verkeer en vervoer op Personal Computer RWS Rapportendatabank

  Het Landelijk Model Systeem verkeer en vervoer (LMS) is overgezet naar PC. Na een uitgebreide testfase heeft een eerste toepassing van het LMS plaatsgevonden. Dit rapport geeft een beschrijving van de...

  1992

 7. Vegetation conditions and yield indicators = Suivi de la végétation et indicateurs de rendement

  1992

 8. IJsbelastingen, valbelasting van ijsschotsen op de liggers van de schuiven : notitie RWS Rapportendatabank

  1992

 9. Grondwateronderzoek Diepgang Vergroting Maas ; Vooronderzoek - Aanvullend onderzoek - RWS Rapportendatabank

  1992

 10. Onderzoek naar mogelijkheden ter voorkoming van diepgangbeperking op de Maasroute t.g.v. vervuilde baggerspecie RWS Rapportendatabank

  1992