Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Experimental evaluation of an arrival time difference lightning positioning system

  Results from a five-station LPATS lightning positioning system covering the Netherlands are analysed and compared with observer reports and with registrations from lightning counters. It is demonstrated...

  1992

 2. Omvang en aard van afvalwaterlozingen in de bedrijfstakken textielveredeling en tapijtindustrie, stand der techniek en te verwachten financiƫle logistieke consequenties

  1992

 3. Handleiding toeritdosering : [Structuurschema Verkeer en Vervoer]

  Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning van het haalbaarheidsonderzoek en de ontwerpfase van de verkeersbeheersingsmaatregel toeritdosering. Tezamen met andere nog uit te geven handleidingen van...

  1992

 4. The sediment transport regime in the Dollard

  1992

 5. Rekolonisatie-mogelijkheden van de aquatische macrofauna van de Limburgse Beken naar de Grensmaas

  1992

 6. Sinode, een zDH DELWAQ-model van het Haringvliet

  1992

 7. Oplosbaarheden in water, octanol

  1992

 8. Milieu effect rapportage uitwijkhaven Weurt : startnotitie

  Voor het uiteindelijke besluit over wel/niet aanleggen van de uitwijkhaven Weurt is een startnotitie en projectnota nodig. Voor de besluitvorming over het project uitwijkhaven Weurt worden beide rapporten...

  1992

 9. Verkeer en vervoer in drie scenario's tot 2015

  Door het Centraal Planbureau zijn vier wereldscenario's opgesteld en beschreven in de studie "Scanning the future". Drie van de scenario's zijn voor Nederland uitgewerkt in de publicatie "Nederland...

  1992

 10. MANS calamiteiten

  Dit verslag is ingedeeld in 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleiding. In hoofdstuk 2 worden de thema's van MANS (Management Analysis North Sea) besproken, te weten: calamiteiten, de verspreiding van...

  1992