Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Relatie tussen eutrofiëringsniveau en stikstoffixatie : 1: Stikstoffixatie onder fosforlimiterende condities door Anabaena PCC 7120 / T. Burger-Wiersma en M. Weyerman RWS Rapportendatabank

  1992

 2. Modified testing of clay-bearing aggregates RWS Rapportendatabank

  A suite of tests have been performed on a variety of aggregates with the intention of predicting the presence of clay minerals and evaluate their suitability. The results of methylene blue adsorption,...

  1992

 3. Afsluitdammen : regels voor het ontwerp RWS Rapportendatabank

  De publikatie geeft een overzicht van de kennis van een belangrijk aspect van afsluitingswerken, namelijk het ontwerp van de afsluitdam. De uitvoering van het Deltaplan heeft hierbij een grote rol gespeeld....

  1992

 4. Monitoring-onderzoek aan de visfauna van het Volkerak-Zoommeer : resultaten t/m juli 1990-dec. 1991 en overzicht 1987-1991 RWS Rapportendatabank

  1992

 5. Spelregels voor ontgrondingen op de Noordzee RWS Rapportendatabank

  1992

 6. Kaartering van slib in het Schelde-estuarium RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de methoden, die zijn toegepast bij het vergaren van de slibgegevens van het Schelde-estuarium.

  1992

 7. Ecologisch profiel van de visdief (Sterna hirundo) RWS Rapportendatabank

  Beschrijft trend en aantallen, autoecologie, en ingreep-effectrelaties van de visdief als indicator van de estuaria en de Waddenzee.

  1992

 8. Advies tunnel Rijnstraat (1e fase) RWS Rapportendatabank

  De haalbaarheid van een verkeerstunnel in de Rijn/Lekstraat in Den Haag wordt onderzocht. De tunnel heeft een lengte van

  1992

 9. Economische haalbaarheid klasse VI containerschip RWS Rapportendatabank

  In dit onderzoek zijn de kosten vergeleken van het vervoer van containers met vier verschillende scheepstypen (tussen Rotterdam en Midden-Rijn, resp. Beneden-Rijn), met het doel de economische haalbaarheid...

  1992

 10. Rapport betreffende studie fluïdisatiemodel reststerkte klei RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zijn de resultaten van een studie naar het gedrag van een homogene kleilaag onder invloed van golfbelastingen en golfklappen samengevat. Deze studie vond plaats in het kader van langlopend...

  1992