Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Shell growth of the zebra mussel (Dreissena polymorpha Pallas) in relation to selected physiochemical parameters in the Lower Rhine and some associated lakes PUC

  1992

 2. Aanvullende richtlijnen integraal milieu-effectrapport "Project Mainport en Milieu Schiphol (PMMS)" : vaststelling geluidzone huidig vierbanenstelsel inclusief tweezijdig gebruik Zwanenburgbaan en verlenging Kaagbaan PUC

  1992

 3. Water- en oevervegetaties : fase-rapport 1 PUC

  1992

 4. Floodplain rehabilitation Gemenc : inception report PUC

  1992

 5. Natuursteenelementen in oevers : materiaal PUC

  Elementen bestaande uit natuursteen met min of meer regelmatige vorm, ook wel zetsteen of behakte natuursteen genoemd. De in aanmerking komende natuursteensoorten zijn: basalt (zuilen); graniet (blokken)...

  1992

 6. Microverontreinigingen in blankvoorns en schelpdieren uit de Maas en Maasplassen PUC

  1992

 7. Oorzaken van het ontbreken van de Driehoeksmossel Dreissena polymorpha in de Veluwerandmeren PUC

  Als oorzaken voor de verdwijning van de Driehoeksmosselen in de randmeren wordt in de literatuur met name waterverontreiniging en eutrofiëring genoemd. In deze nota wordt een andere mogelijke oorzaak...

  1992

 8. Integraal waterbeheer Ketelmeer : rekenen aan slibtransport in het kader van het saneringsonderzoek Ketelmeer PUC

  Verslag wordt gedaan van een aantal berekeningen rond de problematiek van de verontreinigde waterbodem in het Ketelmeer. Daarvoor is gebruik gemaakt van een tweetal modellen, te weten het eerder, op basis...

  1992

 9. Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis PUC

  In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies (overgangsmaterialen). Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen...

  1992

 10. The road to quality : a structure for requirements PUC

  Summarizes the results of a study that was carried out by the Road and Hydraulic Engineering Division (DWW) of the Dutch Department for Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) to establish...

  1992