Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Simulatie van slibtransporten in het Noordelijk Deltabekken met behulp van DISTRO/DELWAQ-model RWS Rapportendatabank

  Ondanks de aanwezigheid van een veelvoud aan meetgegevens ten aanzienvan de slibverdeling in het noordelijk deel van het Noordelijk Deltabekken (NDB) bestaat er momenteel slechts een globaal beeld van...

  1991

 2. Slib/lichtmodellering en toepassing in biologisch onderzoek ten behoeve van het zoetwaterbeheer : (verslag discussiedag: 27 november 1990) RWS Rapportendatabank

  1991

 3. Biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  1991

 4. Naonderzoek evaluatie proef toeritdosering A13 toerit Delft-Zuid RWS Rapportendatabank

  In dit werkrapport worden de resultaten van het na-onderzoek van de evaluatie-studie Proef toeritdosering A13 toerit Delft-Zuid beschreven. Een nadere beschrijving van deze evaluatiestudie alsmede de ...

  1991

 5. Verkeersafwikkeling bij invoegingen op autosnelwegen : verkennende studie Doenkade A13-Oost RWS Rapportendatabank

  Bestudeerd wordt de verkeersafwikkeling bij de invoeging Doenkade op de A13-Oost (RW13 - tussen Rotterdam en Delft), om hiermee meer inzicht te krijgen in de capaciteitsbepalende factoren. De capaciteit...

  1991

 6. Carpoolen : definitiestudie als uitgangspunt voor beleidsontwikkeling en onderzoek RWS Rapportendatabank

  Door middel van bestudering van binnen- en buitenlandse literatuur en vraaggesprekken met deskundigen op het gebied van carpoolen, is een inventarisatie gemaakt van gehanteerde definities en onderscheiden...

  1991

 7. VIERS-1 progress report part-2 completion of the laboratory experiments RWS Rapportendatabank

  This research is being carried out supported by the Netherlands Remote Sensing Board (BCRS) ; the cooperation with the Institute for Environmental physics, Heidelberg University was made possible by...

  1991

 8. Vestigingslocaties en bereikbaarheidsproblemen van transportbedrijven in district oost RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een enquête die gehouden is onder transportbedrijven die gevestigd zijn in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Aanleiding is de ontevredenheid...

  1991

 9. Sociaal verkeer : een literatuurstudie RWS Rapportendatabank

  Doel van dit onderzoek was het afbakenen van het begrip sociaal verkeer, het beschrijven van omvang, kenmerken en ontwikkelingen van sociaal verkeer en het aandragen van oplossingen om sociaal verkeer...

  1991

 10. Biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  1991