Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Verkeerskundige richtlijnen projectering verkeerssignalering en verkeerstechnische intallaties op autosnelwegen

  Rijkswaterstaat heeft enkele systemen laten ontwikkelen om tijdens verkeersverstoringen het verkeer te kunnen blijven beheersen. Deze systemen hebben tot doel de verkeersdeelnemers bij bijzondere omstandigheden...

  1991

 2. Toepassing remote sensing droge waterstaat

  1991

 3. Reststerkte van dijkbekledingen : oriƫnterende bureaustudie : deel I

  Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht...

  1991

 4. Evaluatie van het Ratweg/PGO-rapport Taak en organisatie van het wegonderhoud : landelijke resultaten versus Noord-Brabant#eindrapport

  Evaluatie-onderzoek naar de mate en wijze van toepassing van de aanbevelingen uit het rapport "Taak en organisatie van het wegonderhoud". Naar aanleiding van het onderzoek zijn nieuwe aanbevelingen...

  1991

 5. Simulatie stormvloedperiode 26 februari t-m 2 maart 1990 met ZWENDL

  1991

 6. Actie - 25% minder verkeersslachtoffers : gemeente info

  1991

 7. Rising waters : impacts of the greenhouse effect for the Netherlands

  1991

 8. Monitoring en evaluatie van milieuvriendelijke oevers : Slijk-Ewijk, Overijsselse Vecht, Duursche Waarden : tussenrapportage vegetatiekundige aspecten 1990-1991

  1991

 9. Uitspoeling en afbraak van dichloorpropeen : een modelstudie

  Deze modelstudie is uitgevoerd in het kader van een meerjarig onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt, dat in 1989 door Rijkswaterstaat, Directie Flevoland op proefboerderij...

  1991

 10. Voorkomen van ijs op de Nederlandse Rijntakken

  1991