Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Vooroeververdediging De Zande : uiterwaardebescherming in de IJssel

  In deze nota is op basis van een indicatieve golfberekening en de frequentie van het optreden van een bepaalde waterstand de hoogte van de vooroeververdediging vastgesteld. Hiertoe zijn bepaald: de...

  12-1991

 2. Advies aan ROA-regioberaad inzake modelinstrumentarium voor RVP

  12-1991

 3. Resultaten technische haalbaarheidsstudie betreffende een diagnosesysteem voor asfaltbekledingen op zeedijken

  Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek gericht op een systematiek ter beoordeling van asfaltbekledingen op zeedijken. Het rapport behandelt allereerst de achtergronden van het onderzoek. Vervolgens...

  12-1991

 4. Effecten van de Oosterscheldewerken op de functie van het Deltagebied voor kustbroedvogels (1979-1990)

  Deze nota geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de populaties van een aantal karakteristieke kustbroedvogels in het Deltagebied in de periode 1979-1990. Ingrijpende veranderingen voor broedvogels...

  12-1991

 5. Reistijdwaardering van personen : overzicht basiswaarderingen, handleiding, toelichting

  Er is een gele kaart uitgegeven, getiteld "Reistijdwaarderingen van personen voor toepassing in evaluatie-studies bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat", waarop tabellen staan met de meest...

  12-1991

 6. De waterkwaliteit van de Maas de Zuidwillemsvaart en het Julianakanaal in het jaar 1988

  12-1991

 7. Aanslibbing in de havens rond de waddenzee

  In dit rapport wordt onderzocht of de havens gelegen rond de Waddenzee in meer dan normale mate aanslibben.

  12-1991

 8. Kerngroep evaluatie vessel traffic services - Schelde en haar mondingen

  19-12-1991

 9. (Rest)hydrauliciteit van betongranulaat en hoogovenslakken

  Wanneer beton wordt gebroken tot betongranulaat dan zullen de hierin nog aanwezige ongehydrateerde cementdeeltjes kunnen hydrateren. Dit heeft dan tot gevolg dat er in de fundering van betongranulaat een...

  31-12-1991