Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Hoofdstructuur FAIS PUC

  In grote lijnen worden opbouw en structuur van FAIS beschreven. FAIS is een geautomatiseerd systeem waarmee de administratie rond de begroting gevoerd wordt. Ook de samenhang met de Administratieve Organisatie...

  1991

 2. Richtlijnen milieu-effectrapport als onderdeel van de studie naar de achterlandverbinding Rotterdam - Duitsland voor het goederenvervoer per spoor : vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig artikel 410 eerste lid Wet Algemeen Bepalingen milieuhygiene PUC

  De achterlandverbinding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer per spoor is opgenomen in deel d van SVV II. Tot februari 1991 is er gelegenheid geweest tot inspraak. De commissie voor de milieu-...

  1991

 3. Breedte van klasse V vaarwegen : deel IV: invloed van dwarsstroom op de vaarstrookbreedte : band A, verslag onderzoek PUC

  Dwarsstroom heeft over het algemeen een groot effect op de baan van een schip. De verwerking van dit effect in de dimensies van de vaarstrook is van belang voor een juiste vaststelling van deze dimensies....

  1991

 4. Balans dertigkilometer-zones : bewonersonderzoek in dertien experimentele projecten PUC

  Door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) is onderzoek verricht naar de effecten van de invoering van een 30 km zoneregeling in Nederland. Eén van de centrale onderzoeksthema's...

  1991

 5. Golfbelasting op de draaibruggen van de Afsluitdijk PUC

  Geometrie en randvoorwaarden ; Quasi-statische golfbelasting ; golfklappen. De draaibruggen / draaideuren in de Afsluitdijk liggen voor de hoogwaterkering. Tijdens extreme stormvloedstanden functioneren...

  1991

 6. Microverontreinigingen in zwevend stof van het Volkerak-Zoommeer : trendanalyse voor de periode 1987-1989 PUC

  1991

 7. Short mission Waterquality Monitoring Stations Yamuna River - India 2-9 februari 1991 PUC

  1991

 8. Floodplain Rehabilitation Gemenc : main report PUC

  Between vegetation and hydrology / geomorphology / M.M. Schoor, I. van Splunder. - 1993 + 5 c. - 2: Restoration of the fresh water supply of side branches in the Gemenc protected landscape area. - 1991....

  1991

 9. Rijn aktie plan - Noordzee aktie plan : tussenbalans 1989 PUC

  Behandelt de uitvoering emissiebeleid in de periode 1970-1985, het Emissiebeleid Rijn Aktie Plan (RAP) en Noordzee Aktie Plan (NAP) in de periode 1985-1995, de inventarisatie 1985 en prognose 1995 voor...

  1991

 10. Gladheidsbestrijding op zeer open asfaltbeton [ZOAB] PUC

  ZOAB vertoont onder winterse omstandigheden een afwijkend gedrag ten opzichte van conventionele gesloten deklagen. Om deze reden dient rekening gehouden te worden met aangepaste gladheidsbestrijding. ...

  1991