Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Alarmgroep milieucalamiteiten : jaarverslag 1987-1989 RWS Rapportendatabank

  1990

 2. Golfrandvoorwaarden Harlingen RWS Rapportendatabank

  De vereiste hoogte van de Postbootkade te Harlingen hangt sterk af van de golfhoogte aan de teen van de dijk. Deze bestaat uit drie componenten. Ten eerste de golfhoogte buiten de havendammen. Deze wordt...

  1990

 3. Landbouwinventarisatie Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland, Lauwerszee 31 mei 1990 RWS Rapportendatabank

  Tabellarisch overzicht voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en Lauwerszee per 31 mei 1990.

  1990

 4. Richtlijnen Directie Bruggen voor het ontwerpen van betonnen kunstwerken (versie 2) RWS Rapportendatabank

  1990

 5. Ecologische ontwikkelingsrichtingen zoute wateren : ecologische toestandsbeschrijving en toekomstverwachting 1985-2010 RWS Rapportendatabank

  Geeft een kwantitatieve toestandsbeschrijving toestandsbeschrijving en beoordeling van de Noordzee, Waddenzee en Deltawateren (m.b.v. de AMOEBE), geeft maatregelen voor herstel, en geeft de verwachte effecten...

  1990

 6. Verslag van de presentatie-demonstratie van het GEA-58 systeem voor continue verticale electrische bodemsondering, gehouden op 29 november 1989 in het Staringcentrum te Wageningen RWS Rapportendatabank

  1990

 7. Advies Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen RWS Rapportendatabank

  De Raad komt tot de conclusie dat over het geheel genomen in gestemd kan worden met de concept-wet en de memorie van toelichting. Op een aantal punten, waaronder de integraliteit, schiet het concept echter...

  1990

 8. Indicatieve plaatsbepaling tolheffingspunten RWS Rapportendatabank

  Tweetal notities ten behoeve van het bestuurlijk overleg in het kader van tolheffing (SVV II) met het oog op het voornemen in de toekomst op een aantal hoofdroutes in de Randstad tol te gaan heffen. Het...

  1990

 9. Overzicht zout-/temperatuurmetingen in Nederlands kustgebied 1984-1989 RWS Rapportendatabank

  Geeft een beknopt overzicht van saliniteitsmetingen en temperatuursmetingen in de Nederlandse kustzone, uitgevoerd door verschillende instituten in de periode van 1984 t/m 1989. In het eerste gedeelte...

  1990

 10. Alarmmodell Rhein : Gebrauchsanleitung RWS Rapportendatabank

  1990