Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Advies gecombineerd vervoer RWS Rapportendatabank

  Eerst wordt een algemene beschouwing gegeven over het gecombineerd vervoer in Europa en daarna in Nederland. Daarna is in het volgende hoofdstuk opgenomen de beoordeling van het EG-voorstel voor een Richtlijn...

  1990

 2. De rol van biosurfactantia bij de opname van hydrofobe verbindingen door microorganismen RWS Rapportendatabank

  1990

 3. Afwaaiing sluizen Afsluitdijk RWS Rapportendatabank

  1990

 4. Inventarisatie informatiebehoefte werkgebied boven gedeelte Maas- en Rijntakken 1990 RWS Rapportendatabank

  Binnen het werkgebied "boven gedeelte Maas en Rijntakken" vallen watersystemen die beheerd worden door de regionale directies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Utrecht....

  1990

 5. Gebruikershandleiding voor de NUBOVO-programmatuur ter berekening van bodemvochtcijfers : aanpassingen ten behoeve van CP-metingen RWS Rapportendatabank

  1990

 6. Alarmering en signalering bij plotselinge waterverontreinigingen op de Rijkswateren RWS Rapportendatabank

  Overzicht van afspraken omtrent de handelswijze bij plotselinge verontreiniging van het oppervlaktewater ten gevolge van lozingen of ongelukken. Het overeengekomen stelsel van drempelwaarden en de afspraken...

  1990

 7. Gebruikershandleiding voor de programma's AANVUL, BERDEC en MIDDEL : verwerking van gemeten grondwaterstanden in het proefgebied "Hupselse Beek" tot decadecijfers per plot RWS Rapportendatabank

  1990

 8. MANS : management analysis North Sea mansbriefing RWS Rapportendatabank

  Bevat o.a.: Opening MANS-briefing / door D. Tromp. - Inleiding / L.A. Bosch. - Eutrofiëring / P.C.G. Glas. - Toxische stoffen / J.A. van Pagee. - Effecten / M.B. de Vries. - Economie / G. Baarse....

  1990

 9. Onderzoeksopzet voor een oriënterend onderzoek naar de bodemkwaliteit in het winterbed van de Rijntakken en de Maas RWS Rapportendatabank

  1990

 10. Macrozoöbenthos van het kanaal Gent-Terneuzen : studie naar het voorkomen van macroöbenthos in het kanaal Gent-Terneuzen RWS Rapportendatabank

  1990