Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Het vul- en ledigingsproces bij gebruik van deuropeningen : standaarisatie van de breedte voor rechthoekige vul- en ledigingsopeningen RWS Rapportendatabank

  Verricht onderzoek naar de vul- en ledigingssystemen van sluizen via de ontwikkelde rekenmodellen (TROS en LOCKFILL), die hebben geleid tot een hydraulische sluisontwerp. Gezien de overeenkomsten tussen...

  1990

 2. Beheerskosten Rijkswaterstaat in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren RWS Rapportendatabank

  De beheerskosten van het Rijk die voortvloeien uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) mogen ten laste van de aan lozers opgelegde heffingen worden gebracht. Daar er echter geen goed inzicht...

  1990

 3. Het meerjarenplan verkeersveiligheid, meningen en verwachtingen : rapportage over een interviewronde RWS Rapportendatabank

  In het kader van de voorbereidingen voor een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV 3) is aan de SWOV verzocht een aantal activiteiten te ontwikkelen.én van die aciviteiten betreft het d.m.v....

  1990

 4. Afvoervoorspelling van Chooz t.b.v. hoogwatervoorspelling van de Maas RWS Rapportendatabank

  1990

 5. Golfdempende constructies in de haven van Schiermonnikoog RWS Rapportendatabank

  In de haven van Schiermonnikoog is plaats voor een boot van de reddingsbrigade. Voor deze boot is het noodzakelijk, in verband met het aan wal brengen van eventuele gewonden, dat de aanlegplaats zo weinig...

  1990

 6. Gebruikershandleiding golfmodel QDGOLF RWS Rapportendatabank

  1990

 7. Onderzoek naar het gehalte aan metalen in wegenzout RWS Rapportendatabank

  1990

 8. New criteria for granular filters and geotextile filters under revetments RWS Rapportendatabank

  1990

 9. Gebruikershandleiding voor de NUBOVO-programmatuur ter berekening van bodemvochtcijfers uit NEA-metingen RWS Rapportendatabank

  1990

 10. Catalogus van de bodembibliotheek RWS Rapportendatabank

  1990