Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Integrated management course for junior staff of EPADP : september 10th - November 2nd 1990#Drainage Executive Management Project RWS Rapportendatabank

  THis report is the result of the common effort of the course members of the Integrated Management Course (IMC) for Junior Staff of EPADP.

  1990

 2. MORE : functioneel ontwerp RWS Rapportendatabank

  Het verkeerssignaleringssysteem MCSS is uitgebreid met een aantal nieuwe functies. Er is nieuwe speciale apparatuur toegevoegd, zoals een geheel nieuwe bedieningspost, de MCSS+. Er moesten programma's...

  1990

 3. De uitspoeling, afbraak en vervluchtiging van dichloorpropeen op het proefbedrijf "De Waag" RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt op het proefbedrijf "De Waag" in de Noordoostpolder ondermeer een studie naar de waterbalans,...

  1990

 4. Eindrapportage bodemdierenonderzoek zandwinplaats Sluissche Hompels RWS Rapportendatabank

  In het voorjaar van 1988 is op de Wielingen in de monding van de Westerschelde zand gewonnen voor een suppletie van het strand nabij Cadzand-Bad. Het zand is gewonnen door een sleephopperzuiger. Deze notitie...

  1990

 5. Linpor-sponsjes als dragermateriaal bij de aerobe zuivering van rioolwater RWS Rapportendatabank

  1990

 6. Ruimtelijke verspreiding en gedrag van zware metalen en arseen in de Biesbosch : eindrapport RWS Rapportendatabank

  1990

 7. Representativiteit van sombepalingen voor het voorkomen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in afvalwater RWS Rapportendatabank

  1990

 8. Kromlijnige modellering van de waterbeweging over de splitsingen Pannerden en Westervaart : [verslag vooronderzoek] RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, bereidt verbeteringen in de scheepvaartweg van Rotterdam naar Duitsland voor in de Waal, bovenstrooms van Nijmegen. De verbeteringen moeten leiden tot een lokale verbreding...

  1990

 9. Het vul- en ledigingsproces bij gebruik van deuropeningen : standaarisatie van de breedte voor rechthoekige vul- en ledigingsopeningen RWS Rapportendatabank

  Verricht onderzoek naar de vul- en ledigingssystemen van sluizen via de ontwikkelde rekenmodellen (TROS en LOCKFILL), die hebben geleid tot een hydraulische sluisontwerp. Gezien de overeenkomsten tussen...

  1990

 10. Beheerskosten Rijkswaterstaat in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren RWS Rapportendatabank

  De beheerskosten van het Rijk die voortvloeien uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) mogen ten laste van de aan lozers opgelegde heffingen worden gebracht. Daar er echter geen goed inzicht...

  1990