Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Gebruikers-handleiding RIVMOR - RIJNMOR pakket : (berekenen water- en sedimentbeweging, alsmede bodemligging in een rivierstelsel)

  1990

 2. Onderzoek naar de theoretische aspekten van DELWAQ

  1990

 3. Waddendag te Haren op 21 maart 1990

  Deze publicatie bevat: [samenvatting van de] Opening / J. Dronkers ; Wat is het toekomstbeeld van de Waddenzee? : van "wat je niet wilt" naar " wat je wel wilt" / G.M. Janssen ; Integraal...

  1990

 4. Beleving, waarneming en activatie tijdens het rijden over een deel van de A2

  Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek waarbij de effecten van twee verschillende presentatievormen van een weg met elkaar zijn vergeleken met betrekking tot beleving, waarneming en activatie....

  1990

 5. Eutrophication and setting standards for the North Sea : a feasibility study : results of model investigations

  The project objectives were to determine the feasibility of: setting ecologically based quantitative standards with respect to primary production and related water quality; quantifying the risks of undesirable...

  1990

 6. Hoofdwegennet regio Schiphol Westrandweg Amsterdam (RWS) : aanvullende projectnota, aanvullend milieu-effectrapport

  1990

 7. Richtlijnen milieu-effectrapportage tweezijdig gebruik Zwanenburgbaan Schiphol

  Bevat de belangrijkste aspecten van het MER voor het tweezijdig gebruik van de Zwanenburgbaan tijdens de piekuren tijdens slecht zicht.

  1990

 8. Informatie rond primaire processen

  Verschaft inzicht in de werking van enkele primaire processen en de bijbehorende informatiestromen, zodat beheersing en sturing zowel op afdelingsniveau als op strategisch/tactisch niveau mogelijk wordt....

  1990

 9. De plaats van het edelhert (Cervus elaphus L.) in de Oostvaardersplassen ?

  Aanzet voor verdere inhoudelijke discussie over de introduktie van edelherten in de Oostvaardersplassen. Edelherten zijn intermediate feeders met een sterke voorkeur voor grassen. Het dieet van edelherten...

  1990

 10. Gebruikersdocumentatie DAGBER versie 4.0 : programma voor de verwerking en presentatie van de gegevens verzameld door de Dagelijkse Berichtgeving van het Berichtencentrum voor de Binnenwateren

  1990