Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Study into the possible impact of earthquakes on tidal water levels in The Netherlands and into historical non-tidal long waves RWS Rapportendatabank

  12-1990

 2. Ontwerpnota voor de waterkering op de Landtong van Rozenburg RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt het ontwerp van de landtong van Rozenburg als onderdeel vande Europoortkering beschreven. Het ontwerp van dit onderdeel van de Europoortkering kon reeds in dit stadium in detail uitgevoerd...

  12-1990

 3. Handhaven is doen : toepassing van het handhavingsinstrumentarium WVO : werkgroep beslissingsmodel handhaving WVO RWS Rapportendatabank

  12-1990

 4. Lokaties van vegetatie-opnamen op betonblokkenmatten RWS Rapportendatabank

  In 1989 zijn door Bureau Waardenburg in opdracht van de onderzoekscommissie C59 "Constructieve aspecten milieuvriendelijke oevers" (CAMILO) van de CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en...

  12-1990

 5. De kwaliteit van het zwevend stof in de Maas te Eijsden en te Lith RWS Rapportendatabank

  12-1990

 6. Twenthekanalen Zijkanaal : historisch overzicht opbouw kanaalbodem en relevante informatie RWS Rapportendatabank

  Op aanwijzing van de werkgroep Beslibbing Twenthekanalen werd in verband met de voorbereiding van het kanaalproefvak km 6.200-km 8.050 op het Zijkanaal van de Twenthekanalen zoveel mogelijk historische...

  14-12-1990

 7. RIA : haalbaarheidsonderzoek RWS Rapportendatabank

  18-12-1990