Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Monitoring effekten bodemdaling op Ameland-Oost : overzicht van aktiviteiten in 1989 en van verzamelde gegevens : voortgangsverslag RWS Rapportendatabank

  11-1990

 2. Weg van de snelweg : (Metingen op snelwegen kritisch bekeken) RWS Rapportendatabank

  11-1990

 3. Windtunnelonderzoek naar aerodynamische kortsluiting nabij de portalen van een verkeerstunnel RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek: 1. opsporen van de oorzaak van de bij de Botlektunnel aanwezige aerodynamische kortsluiting (recirculatie) en het aandragen van mogelijke oplossingen; 2. een beter inzicht verkrijgen...

  02-11-1990

 4. Beschouwingen omtrent de toepasbaarheid van Leeuwankers als alternatieve verankeringselementen voor een damwandkonstruktie in het Amsterdam-Rijnkanaal te Zeeburg in de gemeente Amsterdam : bestek U-2817 RWS Rapportendatabank

  02-11-1990

 5. Databestanden longitudinaal verplaatsingsonderzoek (LVO) RWS Rapportendatabank

  08-11-1990

 6. Inventarisatie van 'in het veld' aanwezige expertise met betrekking tot de veiligheid van vervoer te water RWS Rapportendatabank

  25-11-1990

 7. Ecologische profielen vis en schelpdieren RWS Rapportendatabank

  Geeft ecologische profielen van de Noordkromp, Sepia, Haai, Ansjovis, Slakdolf, Puitaal, Botervis, Zandspiering en Tong. Ingegaan wordt op voorkomen in o.a. Noordzee, Waddenzee, Deltagebied, autoecologie...

  27-11-1990

 8. Vervuilde waterbodems : slib tot aan je lip RWS Rapportendatabank

  Gaat in op het probleem van de vervuilde waterbodems en het verontreinigde slib. De omvang van het probleem, de bronnen van al deze vervuiling en het gedrag van verschillende stoffen in de waterbodem...

  12-1990

 9. DINAMO 25, grip op begrip : fase 2 RWS Rapportendatabank

  12-1990

 10. Mapping mechanisme voor integratie technisch rekenen RWS Rapportendatabank

  12-1990