Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Rookgasemissies bij slibverbranding RWS Rapportendatabank

  1989

 2. Gegevens-analyse nutriënten en zwevend materiaal veluwemeer RWS Rapportendatabank

  In deze studie wordt ingegaan op de meetgegevens van een aantal waterkwaliteitsvariabelen en op de verbanden tussen deze variabelen. Beoogd wordt om informatie te verkrijgen over de samenstelling van het...

  1989

 3. Verslag van de resultaten van een methodenevaluerend vergelijkend onderzoek van de bepalingen van chroom en nikkel in grond, slib RWS Rapportendatabank

  1989

 4. Onderzoek naar uitloging in oppervlaktewater van pak en koper, chroom, arseen uit geïmpregneerd hout RWS Rapportendatabank

  Door DBW/RIZA, Markerink's Houtbedrijf en Cindu Chemicals is op laboratoriumschaal onderzoek verricht naar de uitloging van gecreosoteerd en gezouten (Cu, Cr, As-type B) vuren en grenen hout. Dit hout...

  1989

 5. Drempel Schiermonnikoog, dwarsprofielen en bliksemgrafieken RWS Rapportendatabank

  In de onderhavige notitie zijn dwarsprofielen en bliksemgrafieken van strandraaien tussen km 10 en km 12 op het Noordzeestrand van Schiermonikoog opgenomen: - dwarsprofielen van raai 1000-2000, de zgn....

  1989

 6. Alarmmodels for Rhine and Meuse : speech for International Seminar "Information systems for chemical spills in the aquatic environment" (15.11.89), Delft) RWS Rapportendatabank

  1989

 7. De invloed van wegbreedte en obstakeldreiging op snelheids- en koersgedrag RWS Rapportendatabank

  Snelheidsbeheersing wordt gezien als een belangrijk instrument om de verkeersveiligheid te verhogen. Uit een literatuurstudie is naar gekomen, dat rijsnelheid beïnvloed kan worden door aan te hard...

  1989

 8. Beïnvloeding slibhuishouding Westerschelde bij een ingreep in het oostelijk deel RWS Rapportendatabank

  1989

 9. Halfweg, Einsteinweg, een oplossing van sociale problemen door de Westrandweg? : een verkenning van het woon- en leefmilieu voor en bij aanleg van de Westrandweg in het kader van de tracé-studie van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  1989

 10. Drempel Schiermonnikoog, meetopdracht najaar 1989 RWS Rapportendatabank

  Notitie omvat het herhalen van metingen, die in het kader van het project "doorbraak Schiermonnikoog" hadden plaatsgevonden, maar die door slecht werkende apparatuur, niet beantwoordden aan de...

  1989