Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Comparison of grain size correction procedures for organic micropollutants and heavy metals in marine sediments RWS Rapportendatabank

  Four grain size procedures were tested for their applicability for comparing concentrations of heavy metals and organic micropollutants (PCBs, PAHs) in sediments.

  1989

 2. Wielophangingen van zware voertuigen in relatie tot wegdekschade RWS Rapportendatabank

  1989

 3. Projectmatige samenwerking RWS Rapportendatabank

  Na een inleiding over een aantal aspecten van samenwerken worden samenwerkingsvormen in relatie tot het beslissingsniveau behandeld. De volgtijdige en gelijktijdige behandeling van dagelijkse routinematige...

  1989

 4. Parenco haven : verwerkingsproef sterk verontreinigde baggerspecie RWS Rapportendatabank

  1989

 5. Het gedrag van minerale olie in een proefinstallatie voor zuivering van huishoudelijk afvalwater : resultaten van stage-onderzoek RWS Rapportendatabank

  In het kader van een studie naar de mogelijkheden tot sanering van kleine oliehoudende afvalwaterlozingen is dit onderzoek uitgevoerd. Onderzocht is de invloed van minerale olie afkomstig uit garage afvalwater...

  1989

 6. Studie van het meiobenthos van een dumpingsgebied van titaandioxide-afval in de Nederlandse kustwateren, periode 1986-1987 RWS Rapportendatabank

  In dit werk worden de strukturele parameters van de meiobenthische gemeenschappen (densiteit, biomassa, soortensamenstelling en diversiteit) van de campagnes 1986 en 1987 in het lozingsgebied voor TiO2-afvalzuren...

  1989

 7. Vergeet-mij-nietjes : rekenregels voor waterbouwkundig ontwerpen RWS Rapportendatabank

  1989

 8. Het macrozoobenthos van enkele intergetijdengebieden in de Oosterschelde : resultaten van een inventarisatie in de nazomer van 1985 RWS Rapportendatabank

  1989

 9. Polyspermie bij Asterias rubens RWS Rapportendatabank

  Verslag van onderzoek naar de effecten van cadmium- en/of zaadcelconcentraties op de oocytmaturatie, de bevruchting en de daarop volgende embryonale ontwikkeling van de zeester Asterias rubens.

  1989

 10. Microverontreinigingen in sedimenten Noordzee : vergelijking 16 um en 63 um methode#eindrapport RWS Rapportendatabank

  In januari en februari 1989 zijn door Directie Noordzee van Rijkswaterstaat monsters sediment van een 30-tal locaties uit de Noordzee genomen. Op basis van verschillen in korrelgrootte zijn een 15-tal...

  1989