Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Hoofdwegennet regio Schiphol : projectnota milieu-effectrapport

  Belicht het hoofdwegennet (RW4, RW9, RW10) in de regio Schiphol en de gewenste situatie in het jaar 2000. Beschrijft de alternatieven (incl. de daardoor veroorzaakte effecten) voor aanpassing van het ...

  1989

 2. De rol van planktivore vis en nutriƫnten bij aktief biologisch beheer

  1989

 3. Comparison of grain size correction procedures for organic micropollutants and heavy metals in marine sediments

  Four grain size procedures were tested for their applicability for comparing concentrations of heavy metals and organic micropollutants (PCBs, PAHs) in sediments.

  1989

 4. Wielophangingen van zware voertuigen in relatie tot wegdekschade

  1989

 5. Projectmatige samenwerking

  Na een inleiding over een aantal aspecten van samenwerken worden samenwerkingsvormen in relatie tot het beslissingsniveau behandeld. De volgtijdige en gelijktijdige behandeling van dagelijkse routinematige...

  1989

 6. Parenco haven : verwerkingsproef sterk verontreinigde baggerspecie

  1989

 7. Het gedrag van minerale olie in een proefinstallatie voor zuivering van huishoudelijk afvalwater : resultaten van stage-onderzoek

  In het kader van een studie naar de mogelijkheden tot sanering van kleine oliehoudende afvalwaterlozingen is dit onderzoek uitgevoerd. Onderzocht is de invloed van minerale olie afkomstig uit garage afvalwater...

  1989

 8. Studie van het meiobenthos van een dumpingsgebied van titaandioxide-afval in de Nederlandse kustwateren, periode 1986-1987

  In dit werk worden de strukturele parameters van de meiobenthische gemeenschappen (densiteit, biomassa, soortensamenstelling en diversiteit) van de campagnes 1986 en 1987 in het lozingsgebied voor TiO2-afvalzuren...

  1989

 9. Vergeet-mij-nietjes : rekenregels voor waterbouwkundig ontwerpen

  1989

 10. Het macrozoobenthos van enkele intergetijdengebieden in de Oosterschelde : resultaten van een inventarisatie in de nazomer van 1985

  1989