Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Gebruikershandleiding MARS versie 1.0 RWS Rapportendatabank

  Met de 1.0 versie van MARS kunnen binnen enkele minuten de initiële verspreidingspatronen worden berekend, voor zowel drijvende olielagen als opgeloste stoffen die bij een calamiteit zijn vrijgekomen....

  1989

 2. Beleidsplan Westerschelde : beschrijving van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de Westerschelde aan de hand van de functies scheepvaart, ontvangend oppervlaktewater, natuur en ecologie, recreatie, visserij en zandwinning. Per functie wordt beschreven wat het beleid...

  1989

 3. Literature survey into the possiblity of restocking the River Rhine and its tributaries with sea trout (Salmo trutta trutta) RWS Rapportendatabank

  1989

 4. De waterkwaliteit van het Markermeer in de periode 1972-1986 RWS Rapportendatabank

  Deze nota schetst een beeld van een langjarige situatie in het Markermeergebied en is bedoeld als een achtergronddocument voor advisering en verdere studies betreffende dit gebied. Het gebied omvat...

  1989

 5. De rol van nieuwe steden in Egypte RWS Rapportendatabank

  In deze studie is onderzocht wat de invloed van nieuwe steden is op de ontwikkeling van Egypte. In het bijzonder wordt als voorbeeld de positie van New Ameriah City besproken.

  1989

 6. Toepassing van geotextielen als filter in oeververdedigingen RWS Rapportendatabank

  Overzicht van praktijkvoorbeelden van de toepassing van geotextielen bij de Rijkswaterstaat. Dit overzicht richt zich op het gebruik in de natte waterbouwkunde, met name bij oeververdedigingen. Ingegaan...

  1989

 7. Het macrozoobenthos van de oude Westereems, 1989 : een kwalitatieve inventarisatie op en nabij een voorgenomen slibstortlocatie RWS Rapportendatabank

  In mei 1989 werd door de afdeling Algemeen Onderzoek Bologie (AOB) van de Dienst Getijde Wateren te Groningen in een deel van de Oude Westereems een oriënterend onderzoek uitgevoerd in de vorm van...

  1989

 8. 1988 in vogelvlucht RWS Rapportendatabank

  Deze uitgave geeft in kort bestek een indruk van enkele belangrijke beleidspunten waaraan Rijkswaterstaat (RWS) in 1988 vorm heeft gegeven.

  1989

 9. Hoofdwegennet regio Schiphol : projectnota milieu-effectrapport RWS Rapportendatabank

  Belicht het hoofdwegennet (RW4, RW9, RW10) in de regio Schiphol en de gewenste situatie in het jaar 2000. Beschrijft de alternatieven (incl. de daardoor veroorzaakte effecten) voor aanpassing van het ...

  1989

 10. De rol van planktivore vis en nutriƫnten bij aktief biologisch beheer RWS Rapportendatabank

  1989