Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Opleidingsplan voor de autorijopleiding RWS Rapportendatabank

  In opdracht van de hoofdafdeling Verkeersveiligheid is een plan ontwikkeld, waarbij richting wordt gegeven aan de Nederlandse autorijopleiding en de bekwaamheidseisen bij het rijexamen en het instructeursexamen....

  1989

 2. Verontreiniging van grondwater vanuit waterbodems RWS Rapportendatabank

  1989

 3. Management analysis North Sea (MANS) : overview of information requirements from North Sea countries RWS Rapportendatabank

  1989

 4. Basaltonbekleding op de Oostvaardersdijk, locatie P 94 RWS Rapportendatabank

  De dijken aan de Markermeerzijde van Flevoland moeten voldoen aan hydraulische extreme omstandigheden (stormen) met een kans van voorkomen van 1/1000 jaar. Nagegaan is welke basaltondikte vereist is in...

  1989

 5. Ecologisch profiel vissen : referentie toestand huidige toestand ecologie ingreep-effectkennis RWS Rapportendatabank

  1989

 6. Evaluatie getij voorspelling Hoek van Holland : de jaren 1984-1989 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van diverse haven instanties maakt het HYDRO-METEO centrum Rijnmond een getij verwachting voor Hoek van Holland. Deze verwachting wordt elke 6 uur gemaakt op een tijdstip van 2 uur en 8...

  1989

 7. Probleemsituaties op 80 km/uur-wegen RWS Rapportendatabank

  Vormt de eindrapportage over de 2e fase van het uit 5 fasen bestaande project inzake voorkomende probleemsituaties op 80 km/uur-wegen. Beschrijft in het kort de kennis en de gegevens die de basis vormen...

  1989

 8. Van neerslag tot rioolinloop in vlak gebied RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van 18 jaar gegevens uit meetgebieden in Lelystad is het neerslag-afvoerproces beschreven en gemodelleerd en zijn de rioolontwerpnormen en de methoden om die af te leiden heroverwogen. De optredende...

  1989

 9. Afvoervoorspellingsmodel Overijsselse Vecht : projektplan RWS Rapportendatabank

  1989

 10. Ecologisch profiel vogels, zeezoogdieren : referentie toestand huidige toestand ecologie ingreep-effectkennis RWS Rapportendatabank

  In het ecologisch profiel deel vogels zijn opgenomen: noordse stormvogel, rotgans, eidereend, scholekster, kluut, bonte strandloper, grote stern en zeekoet. In het ecologisch profiel deel zeezoogdieren...

  1989