Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Rapport inzake het onderzoek naar de kwaliteit van de baggerspecie rond het gritstraalbedrijf in de Schokkerhaven RWS Rapportendatabank

  1989

 2. Deltahoogte zeeweringen Harlingen RWS Rapportendatabank

  Beschouwing over de deltahoogte van de zeeweringen, welke zijn gelegen in het havengebied van de gemeente Harlingen.

  1989

 3. DINAMO Dynamisch INformatiesysteem voor Analyse en Model-onderzoek : haalbaarheid dinamo RWS Rapportendatabank

  DINAMO is een informatiesysteem voor het analyseren en modelleren van constructies. Het systeem is bedoeld om de grote verscheidenheid van bestaande en nieuwe computertoepassingen onder een paraplu aan...

  1989

 4. Kwaliteitsontwikkeling bij drinkwaterwinplaatsen in Nederland RWS Rapportendatabank

  1989

 5. Waterbodemonderzoek IJsselpand-Twenthekanaal RWS Rapportendatabank

  1989

 6. Macrobenthosgemeenschappen in de Voordelta : een analyse van de dichtheden en biomassa's van de najaarsbemonsteringen 1985-1986 RWS Rapportendatabank

  1989

 7. Combined effects of reduced salinity and food quantity on the shell growth of the mussel, Mytilus edulis L. RWS Rapportendatabank

  The combined effect of reduced salinity and food quantity on mussel Mytilus edulis shell growth was examined in two multi-factorial experiments. Maximum salinity, maximum food quantity and other environmental...

  1989

 8. De bodem van de Noordzee : voordrachten in het kader van de Eerste bijeenkomst van de Overleggroep Bodem, 14 april 1989 RWS Rapportendatabank

  Bevat een bundel voordrachten te weten: De Noordzeebodem : geologie, morfologie en sedimentologie ; Het macrobenthos van de Noordzee ; Relatie bodem-visserij ; Het voorkomen van verontreinigingen van...

  1989

 9. Substitutie auto-openbaar vervoer RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek dat tot doel had een inschatting te maken van de wijziging in de vervoerwijzekeuze, die optreedt als het aanbod van het openbaar vervoer wordt verhoogd tot een in een gegeven...

  1989

 10. Literature survey into the possiblity of restocking the River Rhine and its tributaries with Atlantic salmon (Salmo salar) RWS Rapportendatabank

  1989