Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Biomanipulatie in enclosures : de invloed van Daphnia Hyalina op het fytoplankton bestand eindverslag van een onderzoek in de periode mei 1987 - dec. 1987 RWS Rapportendatabank

  1988

 2. Hydraulische ruwheid van een Armorflex-blokkenmat : bijlage D van "erosie door open taludbekledingen" speurwerkverslag RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de hydraulische ruwheid van Armorflex-blokkenmatten onder prototype-omstandigheden en bij gereduceerde afmetingen. De doelstellingen van het onderzoek zijn: - Bepalen van de equivalente...

  1988

 3. Videotex : onderzoek naar de mogelijkheden van invoering van een videotexsysteem bij RWS RWS Rapportendatabank

  De kenmerken, eigenschappen en de architectuur van videotex wordt beschreven. De eisen en wensen, die de Rijkswaterstaat (RWS) heeft bij de invoering van een bedrijfsvideosysteem komen aan de orde. Een...

  1988

 4. Gebruikershandleiding DEMGEN pakket (Berekenen van waterbehoefte in een district, alsmede de schade t.g.v. water-tekort en/of zoutbezwaar in dat gebied) RWS Rapportendatabank

  Demgen (Demand Generator) is een geintegreerd hydrologisch model, waarin de waterbehoefte van o.a. de landbouw in een bepaald gebied voor een gekozen periode wordt berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt...

  1988

 5. Macrobenthos van de Klaverbank : analyse van een serie grindmonsters RWS Rapportendatabank

  In het kader van het project Milieuzonering (MILZON) is in 1988, in opdracht van directie Noordzee en in samenwerking met Rijks Geologische Dienst (RGD) en Dienst Getijdewateren (DGW), een vervolg-onderzoek...

  1988

 6. Stedelijk wateronderzoek : meetgebieden en meetmethoden RWS Rapportendatabank

  Voor het toepassen van een gescheiden rioolstelsel in Lelystad beschikt men niet over exacte afvoernormen, welke nodig zijn bij het ontwerpen van de dimensionering van de regenwaterriolering en drainage....

  1988

 7. Verslag van bezoek aan 2nd International Workshop on phosphorus in sediments, 14-16 september 1988 in Fiskebackskil, Zweden RWS Rapportendatabank

  1988

 8. Saneringsplan koelwater Maascentrale RWS Rapportendatabank

  Bestudeerd de mogelijkheden om de Maascentrale te laten voldoen aan de normen van de Algemene Beraadsgroep Koelwater.

  1988

 9. Centrale bediening en bewaking van weggebonden Rijkswaterstaat-objecten in Noord-Holland en Zuid-Holland RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat heeft bij contract SS 1319 Philips opdracht verleend voor het nader uitwerken van de centrale bediening en bewaking van weggebonden Rijkswaterstaatobjecten en Noord- en Zuid-Holland....

  1988

 10. Vissen in troebel water : de effecten op visuele predatoren van verhoogde troebelheid en zwevend-stofgehalten als gevolg van baggerwerkzaamheden literatuuronderzoek RWS Rapportendatabank

  1988