Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Regenwaterafvoer : deel 1: neerslaghoeveelheden RWS Rapportendatabank

  Beschrijft een berekeningsmethode om de te verwachten waterhoeveelheden te bepalen bij het toepassen van afwatersystemen op en achter kunstwerken. Is tot stand gekomen door verband te leggen tussen re...

  1988

 2. Overzicht van instellingen die zich bezighouden met de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  Adressenlijst van meer dan 200 Nederlandse, Duitse en Deense instellingen die met betrkking tot de Waddennzee onderzoek doen, (mede) het beleid bepalen, gebieden beheren, belangen behartigen en informatie...

  1988

 3. Verslag studiereis naar Londen en Hamburg ten behoeve van studie stormvloedkering Nieuwe Waterweg RWS Rapportendatabank

  In verband met de plannen voor de bouw van een stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg zijn bezoeken gebracht aan Hamburg en Londen. In de Thames is al een stormvloedkering in gebruik en er zijn vergevorderde...

  1988

 4. Bevolkingsgegevens gemeente Almere per 31 december 1986 RWS Rapportendatabank

  Tabellarisch overzicht van de bevolingssamenstelling van de gemeente Almere per 31december 1986.

  1988

 5. Macrobenthos van het Nederlands continentale plat : verzameld tijdens de ICES "North Sea Benthos Survey" , april 1986 RWS Rapportendatabank

  Op initiatief van de BENTHOS ECOLOGY WORKING GROUP van ICES is in het voorjaar van 1986 een internationale synoptische bemonstering van het benthos in de zuidelijke, centrale en gedeelte van de noordelijke...

  1988

 6. De zetting onder de kade van het Bovenwater RWS Rapportendatabank

  In 1875 is nabij Lelystad-Haven de recreatieplas 't Bovenwater' aangelegd. Hiertoe werd een gebied van ca. 100 ha geïnundeerd. Vanwege deze inundatie was het noodzakelijk om eerst een kade aan te...

  1988

 7. Leidraad bij bodemonderzoek in en nabij waterkeringen RWS Rapportendatabank

  Geeft een overzicht van de gevolgen voor waterkeringen van nabij uitgevoerd bodemonderzoek. Gericht op Nederlandse omstandigheden wordt gewezen op een aantal mogelijke negatieve gevolgen en worden ...

  1988

 8. Rivers RIVCOM : a summary of results of some test computations RWS Rapportendatabank

  1988

 9. Globaal overzicht van de milieuproblemen als gevolg van het gebruik van dooimiddelen voor de gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat : interim-rapportage RWS Rapportendatabank

  Voor de bestijding van gladheid wordt in Nederland voornamelijk stooizout gebruikt. Van dit zout komt 100 % in het milieu terecht. De verspreiding in het milieu wordt beschreven. Tevens wordt een overzicht...

  1988

 10. Gebruikershandleiding AADMOD pakket : berekenen van waterbehoefte en water- en zoutbeweging in een stelsel boezems met bijbehorende voorzieningsgebieden RWS Rapportendatabank

  1988