Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Betonblokkenmatten beschermen oevers Zuidelijk-Flevoland

  11-1988

 2. De beschrijvende plaatsaanduiding systematiek voor wegen

  De BPS duidt delen van wegen aan, en beschrijft de relaties tussen die delen. De omschrijvingen gebruiken zichtbare kenmerken van wegen. De relaties beschrijven de posities van de delen ten opzichte van...

  11-1988

 3. Aanpassing van de normaalbreedte op de Nederrijn : traject IJsselkop - Driel

  11-1988

 4. Golfoverslag bij dijken en de mogelijke gevolgen bij overslagdebieten tot 10 1/s/m2

  11-1988

 5. Oriƫntatie op optimalisatie van onderhoudskosten bij Rijkswaterstaat : advies m.b.t. formulering en oplossing van de optimalisatieproblematiek

  11-1988

 6. Ondernemingsplan 1999 N.V. Westerscheldetunnel

  11-1988

 7. Duurzaamheidsonderzoek beton Vlake tunnel (vervolgonderzoek

  Gebleken is dat de chloridepenetratie aan de binnenzijde als gevolg van bespatting met dooizouthoudend water en de carbonatatiediepte van het beton aan de binnenzijde tot problemen kan leiden. Duidelijke...

  11-1988

 8. Scheepvaartverkeer Noordzee : voortgangsrapportage aktieplan 1988

  Voortgangsrapportage over het Beleidsplan scheepvaartverkeer Noordzee, waarin opgenomen een kort overzicht van de huidige stand van zaken, afgeronde acties, voorstel tot nieuwe actiepunten en nieuwe...

  25-11-1988

 9. Beperken aantal sleepproeven bij bepaling manoeuvreercoefficienten : verslag rekenonderzoek

  Zowel bij simulatoronderzoek als bij rekenonderzoek met mathematische manoeuvreermodellen wordt de kern van de programmatuur gevormd door het model van het manoeuvreergedrag van het schip. Een rekenonderzoek...

  12-1988

 10. Financieel woordenboek : verkeer en waterstaat

  Financiƫle begrippen die betrekking hebben op het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  12-1988