Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Recreatief medegebruik van Staatseigendommen : verslag van een inventarisatie van huidige en toekomstige mogelijkheden en openstellingsregelingen RWS Rapportendatabank

  Veel staatseigendommen zijn opengesteld voor recreanten. Waterwegen- en oevers, kustverdediging en bos- en natuurgebieden spelen hierbij de belangrijkste rol. Er is een veelvormigheid aan toegangsregelingen....

  12-1988

 2. Rapport over de Zuidwal : waterpassing 1988 RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de uitvoering en de analyse van de waterpassingen

  12-1988

 3. De berekening van dwarsdoorsnedegrootheden van liggers m.b.v. DIANA RWS Rapportendatabank

  Beschrijft onderzoek naar vervanging/uitbreiding van het programma GENESYS/TOSTi in het kader van het project TOSTI.

  12-1988

 4. Bedrijfseconomische afweging cementbeton overlaag versus asfaltbeton overlaag van een bestaande verharding RWS Rapportendatabank

  Opdracht gegeven aan DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV voor het aangeven van een methode om een afweging op bedrijfseconomische gronden mogelijk te maken betreffende de keuze uit alternatieve overlagen...

  01-12-1988

 5. Literatuurstudie HOV-lanes RWS Rapportendatabank

  De literatuurstudie beoogt een eerste inzicht te geven in de ervaringen die met HOV -lanes in de Verenigde Staten zijn opgedaan. HOV -lanes (High Occupancy Vehicle-lanes) zijn rijstroken op autosnelwegen...

  05-12-1988

 6. Winkeltijden en congesties : effecten van een verruimd openingsregime van winkels en diensten op de verkeerscongestie RWS Rapportendatabank

  Analyse van de mogelijke effecten van veranderende openingstijden van winkels en diensten op de files in het verkeer. Vergeleken wordt de huidige situatie in Nederland en in het buitenland, waar meestal...

  09-12-1988