Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Beperken aantal sleepproeven bij bepaling manoeuvreercoefficienten : verslag rekenonderzoek

  Zowel bij simulatoronderzoek als bij rekenonderzoek met mathematische manoeuvreermodellen wordt de kern van de programmatuur gevormd door het model van het manoeuvreergedrag van het schip. Een rekenonderzoek...

  12-1988

 2. Financieel woordenboek : verkeer en waterstaat

  Financiƫle begrippen die betrekking hebben op het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  12-1988

 3. Tweede struktuurschema verkeer en vervoer : verkeer en vervoer tot 2010

  Brochure waarin wordt uitgelegd waarom er een nieuw struktuurschema is gemaakt en wat de strategie voor het personenverkeer en goederenvervoer is. Ook de financiƫle aspecten komen aan bod.

  12-1988

 4. Toepassing MIMER-database : uniformering NDB-onderzoek : evaluatieverslag

  12-1988

 5. Het recreatief medegebruik van het Kreekrak- en Krammersluiscomplex

  12-1988

 6. Richtlijnen voor het ontwerp van oeververdedigingen langs vaarwegen : deelrapport 1 van de Werkgroep Oeververdedigingen

  De mogelijke functies van oeververdedigingen en de vanuit verschillende invalshoeken te stellen randvoorwaarden worden behandeld. Een overzicht van alle van belang zijnde aspecten van doelmatig ontwerpen...

  12-1988

 7. Afvalwater in de textielveredelingsindustrie

  12-1988

 8. De waterbodem van de Biesbosch : interimnota

  12-1988

 9. Ducdalven : literatuuronderzoek gevoeligheidsanalyses en richtlijnen voor het ontwerp van ducdalven

  Bestudeerd 3 berekeningsmethoden nader te weten: de methode Blum; de methode DAMWAND/3; de methode API. Met het oog op een project gerichte inbreng van deze onderzoeksresultaten is bij de aanvang van het...

  12-1988

 10. Dimensionering Hartelkanaal : modellering oeverzuiging in een bakprofiel : verslag modelonderzoek

  Onderzoek naar oeverzuigingskrachten voor geladen 4- en 6-baks duweenheden in verschillende kanaalprofielen. In het bijzonder metingen in een bakprofiel met het oog op toekomstige aanpassing van het...

  12-1988